Menu
   
      LAB MAGAZINE
 
  Investor Relations
 


 
 
 Your laboratory
1/2010 (2MB
)
Your laboratory
3(20)/2010 (4MB
)
Your laboratory
 2(22)/2011 (2MB)
 
       
       

 

Your laboratory
 1(23)/2012 (2MB)
Your laboratory
3(25)/2012 (4MB)
Your laboratory
1(28)2014 (4MB)
 
       
     

 

       
       
       
       

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.