Menu
   
      Biolis 15i
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

 

Cat.No Name Quantity

Tests per kit

Insert
R1             R2
 4-700 BIOLIS 15i ALBUMIN  2 x 9,6 ml  95
 4-701 BIOLIS 15i TOTAL PROTEIN

  3 x 9,6 ml 

-  210
4-702 BIOLIS 15i URINE PROTEINS II GENERATION 4 x 9,6 ml - 225
 4-703 BIOLIS 15i BIL TOTAL VANAD  3 x 9,6 ml 3 x 3,3 ml  210
 4-704 BIOLIS 15i BIL DIRECT VANAD   3 x 9,5 ml  3 x 3,2 ml   180
 4-705 BIOLIS 15i CHOL   8 x 9,5 ml   -  480
 4-708 BIOLIS 15i GLUCOSE 9 x 9,6 ml  - 480
4-709 BIOLIS 15i GLUCOSE HEX 6 x 9,3 ml 6 x 2,8 ml 390
 4-710 BIOLIS 15i CREA ENZYMATIC 3 x 9,5 ml  3 x 4,1 ml  270
 4-711 BIOLIS 15i UA 4 x 9,6 ml  4 x 3,3 ml  280
 4-712 BIOLIS 15i UREA 4 x 9,6 ml  4  x 3,3 ml 280
 4-713 BIOLIS 15i TG  6 x 9,6 ml 6 x 3,3 ml 420 
 4-714 BIOLIS 15i ALAT   4 x 9,6 ml    4 x 3,4 ml   330 
4-714 BIOLIS 15i ALAT II GENERATION 4 x 9,6 ml  4 x 3,4 ml   330
 4-715 BIOLIS 15i ASAT  4 x 9,6 ml   4 x 3,4 ml   330 
4-715 BIOLIS 15i ASAT II GENERATION 4 x 9,6 ml 4 x 3,4 ml 330
4-720 BIOLIS 15i ALP
II GENERATION
 2 x 9,6 ml   2 x 3,4 m 190
4-716 BIOLIS 15i AMYLASE 4 x 9,5 ml - 225
 4-721 BIOLIS 15i GGT  2 x 9,6 ml   2 x 3,4 ml  165 
 4-722 BIOLIS 15i CK 2 x 9,6 ml  2  x 3 ml 165 
 4-723 BIOLIS 15i CK-MB 2 x 9,6 ml  2 x 3 ml  165
 4-724 BIOLIS 15i PHOSPHORUS II GENERATION  2 x 9,5 ml  -  85
4-724 BIOLIS 15i PHOSPHORUS III GENERATION 2 x 9,5 ml - 85
 4-725 BIOLIS 15i CALCIUM ARSENAZO  4 x 9,6 ml  - 190 
4-726 BIOLIS 15i FERRUM 5 x 9,3 ml  5 x 2,8 ml 325 
4-731 BIOLIS 15i MG 2 x 9 ml - 80
4-706 BIOLIS 15i HDL DIRECT
II GENERATION
 3 x 9,6 ml  3 x 4 ml 210 
4-707 BIOLIS 15i LDL DIRECT
II GENERACJA
  3 x 9,5 ml  3 x 3,8 ml  140 
4-718 BIOLIS 15i LIPASE  2 x 9,6 ml 2 x 5,5 ml  180 
4-727 BIOLIS 15i CRP ULTRA 1 x 9,5 ml 1 x 9,5 ml 100
4-728 BIOLIS 15i HbA1C DIRECT

2 x 9,5 ml 

2 x 4,11 ml 150
4-729 BIOLIS 15i BILE ACIDS 2 x 9,3 ml 2 x 3,8 ml 150
4-732 BIOLIS 15i IgA 2 x 9,7 ml 2 x 2,8 ml 115
4-730 BIOLIS 15i IgG 1 x 9,5 ml 1 x 4,4 ml 81
4-733 BIOLIS 15i IgM 2 x 9,7 ml 2 x 2,8 ml 115
4-734 BIOLIS 15i ASO 2 x 6,2 ml 2 x 9,6 ml 140
4-735 BIOLIS 15i RF 2 x 9,7 ml 2 x 4 ml 115

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.