Menu
   
      Biolis 15i
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

 

Cat.No Name Insert
 4-700 BIOLIS 15i ALBUMIN
 4-701 BIOLIS 15i TOTAL PROTEIN
4-702 BIOLIS 15i URINE PROTEINS II GENERATION
 4-703 BIOLIS 15i BIL TOTAL VANAD
 4-704 BIOLIS 15i BIL DIRECT VANAD
 4-705 BIOLIS 15i CHOL
 4-708 BIOLIS 15i GLUCOSE
4-709 BIOLIS 15i GLUCOSE HEX
 4-710 BIOLIS 15i CREA ENZYMATIC
 4-711 BIOLIS 15i UA
 4-711 BIOLIS 15i UA II GENERATION
 4-712 BIOLIS 15i UREA
4-712 BIOLIS 15i UREA II GENERATION
 4-713 BIOLIS 15i TG
 4-714 BIOLIS 15i ALAT
4-714 BIOLIS 15i ALAT II GENERATION
 4-715 BIOLIS 15i ASAT
4-715 BIOLIS 15i ASAT II GENERATION
4-720 BIOLIS 15i ALP
II GENERATION
4-716 BIOLIS 15i AMYLASE
 4-721 BIOLIS 15i GGT
 4-722 BIOLIS 15i CK
 4-723 BIOLIS 15i CK-MB
 4-724 BIOLIS 15i PHOSPHORUS II GENERATION
4-724 BIOLIS 15i PHOSPHORUS III GENERATION
 4-725 BIOLIS 15i CALCIUM ARSENAZO
4-725 BIOLIS 15i CALCIUM ARSENAZO II GENERATION
4-726 BIOLIS 15i FERRUM
4-731 BIOLIS 15i MG
4-706 BIOLIS 15i HDL DIRECT
II GENERATION
4-707 BIOLIS 15i LDL DIRECT
II GENERACJA
4-718 BIOLIS 15i LIPASE
4-727 BIOLIS 15i CRP ULTRA
4-728 BIOLIS 15i HbA1C DIRECT
4-729 BIOLIS 15i BILE ACIDS
4-732 BIOLIS 15i IgA
4-730 BIOLIS 15i IgG
4-733 BIOLIS 15i IgM
4-734 BIOLIS 15i ASO
4-735 BIOLIS 15i RF

 


 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.