Menu
   
      Biolis 50i
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Insert
5-500
BIOLIS 50i ALBUMIN
5-501
BIOLIS 50i TOTAL PROTEIN
5-504 BIOLIS 50i BIL TOTAL VANAD
5-506 BIOLIS 50i BIL DIRECT VANAD
5-512 BIOLIS 50i BILE ACIDS
5-507 BIOLIS 50i CHOL
5-510 BIOLIS 50i GLUCOSE
5-511 BIOLIS 50i GLUCOSE HEX
5-513 BIOLIS 50i CREATININE
5-514 BIOLIS 50i CREA ENZYMATIC
5-515 BIOLIS 50i UA
5-515 BIOLIS 50i UA II GENERATION
5-516 BIOLIS 50i UREA
5-516 BIOLIS 50i UREA II GENERATION
5-517 BIOLIS 50i TG
5-518 BIOLIS 50i TG mono
5-521 BIOLIS 50i ALAT
5-521 BIOLIS 50i ALAT II GENERATION
5-522 BIOLIS 50i ASAT
5-522 BIOLIS 50i ASAT II GENERATION
5-523 BIOLIS 50i AMYLASE
5-524 BIOLIS 50i AMYLASE EPS
5-526 BIOLIS 50i LDH
5-527 BIOLIS 50i HBDH
5-528 BIOLIS 50i ALP II GENERATION
5-530 BIOLIS 50i GGT
5-531 BIOLIS 50i CK
5-532 BIOLIS 50i CK-MB
5-534 BIOLIS 50i PHOSPHORUS II GENERATION
5-534 BIOLIS 50i PHOSPHORUS III GENERATION
5-535 BIOLIS 50i MG
5-536 BIOLIS 50i CALCIUM
5-537 BIOLIS 50i CALCIUM ARSENAZO
5-537 BIOLIS 50i CALCIUM ARSENAZO II GENERATION
5-538 BIOLIS 50i FERRUM II GENERATION
5-508 BIOLIS 50i HDL DIRECT II GENERATION
5-509 BIOLIS 50i LDL DIRECT II GENERATION
5-539 BIOLIS 50i UIBC II GENERATION
5-579 BIOLIS 50i dTIBC
5-525 BIOLIS 50i LIPASE 
5-502 BIOLIS 50i URINE PROTEINS II GENERATION
5-529 BIOLIS 50i ACP
5-533 BIOLIS 50i CHOLINESTERASE III GENERATION
5-520 BIOLIS 50i LACTATE
5-519 BIOLIS 50i ETHANOL
5-553 BIOLIS 50i CRP ULTRA
5-554 BIOLIS 50i MYOGLOBIN  
5-555 BIOLIS 50i LIPOPROTEIN (a)
5-556 BIOLIS 50i FERRITIN
5-557 BIOLIS 50i TOTAL IgE
5-560 BIOLIS 50i RF
5-561 BIOLIS 50i ASO
5-562 BIOLIS 50i HbA1c DIRECT
5-551 BIOLIS 50i ALPHA 1-ANTITRYPSIN
5-550 BIOLIS 50i ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID
5-552 BIOLIS 50i ANTITHROMBIN III
5-548 BIOLIS 50i CERULOPLASMIN
5-545 BIOLIS 50i COMPLEMENT C3
5-546 BIOLIS 50i COMPLEMENT C4
5-540 BIOLIS 50i IgA
5-541 BIOLIS 50i IgG
5-542 BIOLIS 50i IgM
5-544 BIOLIS 50i APOLIPOPROTEIN B
5-543 BIOLIS 50i TRANSFERRIN
5-563 BIOLIS 50i D-DIMER
5-564 BIOLIS 50i CYSTATIN C
5-565 BIOLIS 50i MICROALBUMIN II GENERATION
5-576 BIOLIS 50i BARBITURATES

 


 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.