Menu
   
      Biolis 50i
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. no Name

R1

R2

Tests Insert
5-500 BIOLIS 50i ALBUMIN 2 x 58 ml

-

460  
5-501 BIOLIS 50i TOTAL PROTEIN 4 x 58 ml

-

920  
5-504 BIOLIS 50i BIL TOTAL VANAD 4 x 58 ml 4 x 16,7 ml  950  
5-506 BIOLIS 50i BIL DIRECT VANAD 4 x 58,5ml   4 x 17,5 ml   1360  
5-512 BIOLIS 50i BILE ACIDS 1 x 58 ml 1 x 14 ml 230  
5-507 BIOLIS 50i CHOL 4 x 58,5 ml -  1100  
5-510 BIOLIS 50i GLUCOSE 4 x 58 ml - 1095  
5-511 BIOLIS 50i GLUCOSE HEX 3 x 58 ml 3 x 14,2 ml 820  
5-513 BIOLIS 50i CREATININE 4 x 58,5 ml 4 x 17 ml 1100  
5-514 BIOLIS 50i CREA ENZYMATIC 2 x 48 ml 2 x 18,2 ml 590  
5-515 BIOLIS 50i UA 3 x 58,5 ml 3 x 17,5 ml 1020  
5-516 BIOLIS 50i UREA 2 x 58,5 ml 2 x 18,4 ml 890  
5-517 BIOLIS 50i TG 3 x 58 ml 3 x 17 ml 900  
5-518 BIOLIS 50i TG mono 4 x 58,5 ml - 1100  
5-521 BIOLIS 50i ALAT 2 x 58,5 ml 2 x 18,4 890  
5-522 BIOLIS 50i ASAT 2 x 58,5 ml 2 x 18,4 ml 890  
5-523 BIOLIS 50i AMYLASE 2 x 58,5 ml - 550  
5-524 BIOLIS 50i AMYLASE EPS 2 x 58,5 ml 2 x 17,5 ml 680  
5-526 BIOLIS 50i LDH 2 x 58,5 ml 2 x 17,5 ml 680  
5-527 BIOLIS 50i HBDH 1 x 55,5 ml 1 x 18 ml 500  
5-528 BIOLIS 50i ALP II GENERATION 2 x 58,5 ml 2 x 17,5 m 550  
5-530 BIOLIS 50i GGT 3 x 58,5 ml 3 x 17,5 ml 1020  
5-531 BIOLIS 50i CK 3 x 58,5 ml 3 x 14,4 ml 830  
5-532 BIOLIS 50i CK-MB 2 x 57 ml 2 x 14,5 ml 700  
5-534 BIOLIS 50i PHOSPHORUS 2 x 58,5 ml - 550  
5-535 BIOLIS 50i MG 2 x 58,5 ml - 550  
5-536 BIOLIS 50i CALCIUM 3 x 57,5 ml 3 x 17,2 ml 1000  
5-537 BIOLIS 50i CALCIUM ARSENAZO 4 x 58,5 ml - 920  
5-538 BIOLIS 50i FERRUM II GENERATION 2 x 58 ml 2 x 14 ml 540  
5-508 BIOLIS 50i HDL DIRECT
II GENERATION
2 x 41,5 ml 2 x 16 ml 430  
5-509 BIOLIS 50i LDL DIRECT
II GENERACJA
1 x 48 ml 1 x 18 ml 215  
5-539 BIOLIS 50i UIBC II GENERATION 2 x 58,5 ml 2 x 17 ml 550
5-579 BIOLIS 50i dTIBC 1 x 23 ml 1 x 7 ml 100  
5-525 BIOLIS 50i LIPASE  2 x 35 ml 2 x 18,5 ml 340  
5-502 BIOLIS 50i URINE PROTEINS
II GENERATION
2 x 58,5 ml - 550  
5-529 BIOLIS 50i ACP 6 x 20 ml - 550  
5-533 BIOLIS 50i CHOLINESTERASE III GENERATION 1 x 57,5 ml 1 x 17 ml 270
5-520 BIOLIS 50i LACTATE 1 x 58 ml - 230  
5-519 BIOLIS 50i ETHANOL 1 x 57,5 ml - 270  
5-553 BIOLIS 50i CRP ULTRA 2 x 18,5 ml 2 x 18,5 ml 230  
5-554 BIOLIS 50i MYOGLOBIN 1 x 48 ml 1 x 18 ml 250  
5-555 BIOLIS 50i LIPOPROTEIN (a) 1 x 35 ml 1 x 18,5 ml 180  
5-556 BIOLIS 50i FERRITIN 1 x 34,5 ml 1 x 18,5 ml 200  
5-557 BIOLIS 50i TOTAL IgE 1 x 33,5 ml 1 x 17,5 ml 200  
5-560 BIOLIS 50i RF 1 x 48,5 ml 1 x 18,5 ml 300  
5-561 BIOLIS 50i ASO 2 x 11,5 ml 2 x 18,5 ml 200  
5-562 BIOLIS 50i HbA1c DIRECT 2 x 50 ml 2 x 18,6 ml 450  
5-551 BIOLIS 50i ALPHA 1-ANTITRYPSIN 1 x 57,5 ml 1 x 14 ml 270  
5-550 BIOLIS 50i ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 1 x 57,5 ml 1 x 14 ml 270  
5-552 BIOLIS 50i ANTITHROMBIN III 1 x 57,5 ml 1 x 14 ml 270  
5-548 BIOLIS 50i CERULOPLASMIN 1 x 57,5 ml 1 x 14 ml 270  
5-545 BIOLIS 50i COMPLEMENT C3 1 x 58 ml 1 x 14 ml 230  
5-546 BIOLIS 50i COMPLEMENT C4 1 x 58 ml 1 x 14 ml 230  
5-540 BIOLIS 50i IgA 1 x 58 ml 1 x 14 ml 270  
5-541 BIOLIS 50i IgG 1 x 43 ml 1 x 18 ml 200  
5-542 BIOLIS 50i IgM 1 x 58 ml 1 x 14 ml 230  
5-544 BIOLIS 50i APOLIPOPROTEIN B 1 x 57,5 ml 1 x 14 ml 270  
5-543 BIOLIS 50i TRANSFERRIN 1 x 57 ml 1 x 14,5 ml 230  
5-563 BIOLIS 50i D-DIMER 1 x 50 ml 1 x 18,5 ml 225  
5-564 BIOLIS 50i CYSTATIN C 1 x 58,5 ml 1 x 15 ml 360  
5-565 BIOLIS 50i MICROALBUMIN II GENERATION 1 x 58 ml 1 x 14 ml 270  
5-576 BIOLIS 50i BARBITURATES 1 x 18 ml 1 x 8 ml 100  
WASHING SOLUTIONS
3-123 BIOLIS 50i ALKALINE WASHING SOLUTION 3 x 55 ml 4 x 18,5 ml     -  
3-124 BIOLIS 50i ACID WASHING SOLUTION 3 x 55 ml 4 x 18,5 ml     -  

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.