Menu
   
      Assay sheets
 
  Investor Relations
 


 

 

Calibrators

 

Cat. No Name Assay sheets
5-174, 5-176 CORMAY MULTICALIBRATOR
LEVEL 1
606-1043; 606-1043A; 609-1043A; 610-1043A; 611-1043A; 611-1043B; 612-1043B; 701-1043B; 702-1043B; 704-1043B; 705-1043B; 705-1043C; 711-1139; 803-1139; 804-1141; 805-1141; 806-1141; 807-1307; 811-01; 901-2625;
5-175, 5-177 CORMAY MULTICALIBRATOR
LEVEL 2
604-804; 605-804A; 606-804A; 607-804B; 608-804B; 609-804B; 610-804C; 611-804C; 612-804C; 612-804D; 701-804D; 702-804D; 703-804D; 705-804D; 705-844A; 706-844; 706-844A; 708-844A; 709-844A; 711-916; 805-916; 807-995; 810-995; 811-01; 812-01; 812-995; 901-995; 901-2626; 902-01A;
4-287 CORMAY IMMUNO - MULTICAL 703-47V; 706-47V; 709-47V; 710-47V; 710-48; 806-49; 810-50;
4-292 CORMAY FIBRINOGEN CALIBRATOR 711-28; 809-29; 809-31; 901-32;
4-276 CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS assay sheets*
4-282 CORMAY AFP CALIBRATOR assay sheets*
4-278 CORMAY ASO CALIBRATOR assay sheets*
4-491 CORMAY FERRITIN CALIBRATORS assay sheets*
4-280 CORMAY IgE CALIBRATORS assay sheets*
4-279 CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS assay sheets*
4-277 CORMAY RF CALIBRATORS assay sheets*
4-308 CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATOR 607-24; 609-24; 612-25; 701-25; 702-25; 703-25; 704-25; 705-25; 708-26; 709-26; 711-26; 803-26; 805-26; 806-26; 810-26;
4-259 CORMAY D-DIMER CALIBRATOR 707-42; 708-42; 711-44; 804-45; 807-45; 811-47;
5-193 CORMAY MICROALBUMIN CALIBRATORS 501-18; 504-19; 507-20; 510-21; 511-22; 609-23; 610-23;
5-193 CORMAY MICROALBUMIN CALIBRATORS II GEN 706-01; 708-01; 712-01; 802-01; 805-01; 810-01;
5-105 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS (for analyzers) assay sheets*
5-106 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS (for manual method) assay sheets*
5-178 CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR 612-39; 702-40; 705-41; 708-42; 711-43; 801-44; 803-44; 803-45; 805-45; 807-46; 809-47; 810-47; 902-48
*It is recommended to check the assay values on the label  

 

Cat. No Name Serial no Assay vaules
4-289 CORMAY APOLIPOPROTEIN CALIBRATORS 607-17
 
APO A1       
CALIBRATOR 1 - 0.35 g/l
CALIBRATOR 2 - 0.67 g/l
CALIBRATOR 3 - 1.37 g/l
CALIBRATOR 4 - 2.13 g/l
CALIBRATOR 5 - 2.63 g/l

APO B

 

CALIBRATOR 1 - 0.35 g/l
CALIBRATOR 2 - 0.75 g/l
CALIBRATOR 3 - 1.44 g/l
CALIBRATOR 4 - 2.20 g/l
CALIBRATOR 5 - 2.71 g/l
 
4-286 CORMAY ALPHA1MGLOB CALIBRATORS (S) 502-06 CALIBRATOR  - 6.9 mg/dl
CALIBRATOR  - 17.1 mg/dl
CALIBRATOR  - 34.3 mg/dl
CALIBRATOR  - 68.5 mg/dl
CALIBRATOR  - 137.0 mg/dl
4-285 CORMAY ALPHA1MGLOB CALIBRATORS (U) 502-08
CALIBRATOR  - 3.4 mg/dl
CALIBRATOR  - 6.9 mg/dl
CALIBRATOR  - 17.1 mg/dl
CALIBRATOR  - 34.3 mg/dl
4-281 CORMAY Lp(a) CALIBRATORS 710-42
 
 
 
 
 
CALIBRATOR 1 - 7,6 mg/dl
CALIBRATOR 2 - 15,8 mg/dl
CALIBRATOR 3 - 35,9 mg/dl
CALIBRATOR 4 - 68,6 mg/dl
CALIBRATOR 5 - 98,9 mg/d
5-182 CORMAY CK-MB CALIBRATOR 712-19
192 U/l  (3,200 µkat/l)
5-181 CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATORS

712-02

99.0 mg/dl
5-151 CORMAY VALPROIC ACID CALIBRATORS 712-14
 
 
 
CALIBRATOR 1 – 0.0 µg/ml
CALIBRATOR 2 – 13.27 µg/ml
CALIBRATOR 3 – 21.85 µg/ml
CALIBRATOR 4 – 51.06 µg/ml
CALIBRATOR 5 – 94.46 µg/ml
CALIBRATOR 6 – 147.58 µg/ml 
5-185 CORMAY CYSTATIN C CALIBRATORS
709-19
 
 
 
 
 
CALIBRATOR 1   0.24 mg/l
CALIBRATOR 2   0.49 mg/l
CALIBRATOR 3   0.98 mg/l
CALIBRATOR 4   1.95 mg/l
CALIBRATOR 5   3.90 mg/l
CALIBRATOR 6   7.80 mg/l

 

Controls

Cat. No Name Assay sheets
5-172 CORMAY SERUM HN 609-06A; 610-05E; 611-06A; 612-06A; 701-06A; 701-06B; 703-06B; 704-06B; 705-06B; 705-06C; 706-06C; 708-06C; 708-06D; 709-06D; 711-06E; 712-06E; 801-07; 802-06F; 803-06F; 805-07A; 806-07A; 806-07B; 807-07C; 808-07C; 810-07C; 811-07C; 812-07C; 812-07D;
5-173 CORMAY SERUM HP 606-06A; 607-06A; 609-06B; 610-06B; 611-06B; 612-06B; 701-06C; 703-06C; 704-06C; 705-06C; 706-06D; 708-06D; 709-06E; 710-06E; 711-07; 712-07A; 801-07A; 802-07A; 803-07A; 803-07B; 805-07C; 806-07B; 806-07D; 807-07E; 808-07E; 809-07F; 810-07F; 811-07F; 811-07G; 812-07G; 902-07G;
4-288 CORMAY IMMUNO-CONTROL I 612-4042; 705-4143; 708-4143; 710-4244; 711-4345; 802-4446; 803-4547; 805-4648; 806-4749; 807-4850; 808-4850; 809-4850; 902-5052;
4-290 CORMAY IMMUNO-CONTROL II 612-4645; 708-4746; 710-4847; 711-4948; 801-5049; 802-5049; 804-5150; 806-5251; 808-5352; 902-5554;
4-291 CORMAY IMMUNO-CONTROL III 706-53; 709-54; 710-55; 711-56; 803-57; 805-58; 808-59; 812-60; 812-61; 812-62;
5-179 CORMAY LIPID CONTROL 1 602-2356; 602-2365A; 703-2356B; 708-2356B; 711-2395; 802-2395; 803-2395; 805-2395;
5-180 CORMAY LIPID CONTROL 2 602-2358; 602-2358A; 609-2358B; 704-2358B; 707-2358B; 711-2397; 802-2397; 803-2397A; 805-2397A; 809-2565; 810-2565;
4-328 CORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS 708-21; 709-21; 711-22; 806-23; 812-24; 902-24;
5-161 CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1 702-32; 703-32; 704-33; 705-34; 707-35; 709-36; 801-37; 805-38;
5-162 CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2 703-30; 705-31; 707-32; 707-33; 805-34; 807-35; 901-36;
6-054 CORMAY URINALYSIS CONTROLS 810-0202; 812-0303;
5-163 CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS 612-323233; 702-333334; 704-343435; 705-353536; 705-353537; 707-363638; 708-373739; 711-383840; 803-393941; 804-404042; 807-414143; 901-434345;
4-460 CORMAY CYSTATIN C CONTROLS 612-17; 711-18; 805-19; 807-20;
5-152 CORMAY VALPROIC ACID CONTROLS 607-09; 609-09; 610-1009; 611-1009; 701-1009;
5-107 CORMAY TDM CONTROLS 704-1009; 706-1009; 708-1010; 710-1010;

 

Cat. No Name Serial no Assay vaules
4-492 CORMAY Lp(a) CONTROL N
711-23
20.0 mg/dL
4-493 CORMAY Lp(a) CONTROL P
710-16
51.3 mg/dL
4-293 CORMAY APOLIPOPROTEIN CONTROL 409-14
 
APO A1 - (0.96-1.44 g/L)
APO B - (0.94-1.41 g/L)
5-183 CORMAY CK-MB CONTROL N 712-06
39.9 U/L (32.0-47.9)
5-184 CORMAY CK-MB CONTROL P 711-05
155 U/L (124-186)
4-459 CORMAY D-DIMER CONTROLS 708-4242
 
(L) - 2.5 ± 1 µg/mL
(H) - 9 ± 3 µg/mL
4-461 CORMAY MICROALBUMIN CONTROL
512-17
64.3 mg/L ( 52.73 mg/L – 75.87 mg/L )
4-461 CORMAY MICROALBUMIN CONTROL II GEN 706-01 64,5 mg/l (52,9 mg/l – 76,1 mg/l)
5-149 CORMAY BILE ACID CONTROLS 712-2323
 
 
(L) - 30.7 ± 4.6 µmol/L
(H) - 104.7 ± 15.7 µmol/L

 





 



PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.