Menu
   
      ASSAY SHEETS
 
  Investor Relations
 


 

 

Calibrators

Cat. No Name Assay sheets
5-174, 5-176 CORMAY MULTICALIBRATOR
LEVEL 1
507-997; 509-997A; 510-997B511-997B; 512-997B; 601-997C; 602-997C; 604-997C; 605-997C606-1043; 606-1043A; 609-1043A; 610-1043A; 611-1043A; 611-1043B; 612-1043B; 701-1043B; 702-1043B; 704-1043B;
5-175, 5-177 CORMAY MULTICALIBRATOR
LEVEL 2
507-750; 509-750A; 510-750A; 510-750B; 511-750A; 511-750B; 512-750B; 601-750B; 601-750C; 602-750B; 604-804; 605-804A; 606-804A; 607-804B; 608-804B; 609-804B; 610-804C; 611-804C; 612-804C; 612-804D; 701-804D; 702-804D; 703-804D;
4-287 CORMAY IMMUNO - MULTICAL 601-43; 604-44; 605-45; 609-46; 703-47;
4-292 CORMAY FIBRINOGEN CALIBRATOR 603-26; 612-27;
4-276 CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS assay sheets*
4-282 CORMAY AFP CALIBRATOR assay sheets*
4-278 CORMAY ASO CALIBRATOR assay sheets*
4-491 CORMAY FERRITIN CALIBRATORS assay sheets*
4-280 CORMAY IgE CALIBRATORS assay sheets*
4-279 CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS assay sheets*
4-277 CORMAY RF CALIBRATORS assay sheets*
4-308 CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATOR 403-15; 404-15; 405-16; 406-17407-17; 408-18; 412-19; 501-20; 505-21; 509-22; 512-22; 602-20; 604-23; 605-23; 607-24; 609-24; 612-25; 701-25; 702-25; 703-25; 704-25;
4-259 CORMAY D-DIMER CALIBRATOR 403-27; 404-28; 406-29; 409-30; 410-30; 501-31; 502-32; 506-33; 508-34; 509-35; 511-35; 511-36; 602-38; 604-37; 609-39; 612-40; 701-38;
5-193 CORMAY MICROALBUMIN CALIBRATORS 305-10; 308-11; 309-12; 311-13404-14; 406-15; 410-16; 411-17; 501-18; 504-19; 507-20; 510-21; 511-22; 609-23; 610-23;
5-105 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS (for analyzers) assay sheets*
5-106 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS (for manual method) assay sheets*
5-178 CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR 510-33; 511-33; 601-34; 602-35; 604-34605-36; 607-37; 609-37; 609-38; 612-39; 702-40
*It is recommended to check the assay values on the label  

Cat. No Name Serial no Assay vaules
4-289 CORMAY APOLIPOPROTEIN CALIBRATORS 607-17
 
APO A1       
CALIBRATOR 1 - 0.35 g/l
CALIBRATOR 2 - 0.67 g/l
CALIBRATOR 3 - 1.37 g/l
CALIBRATOR 4 - 2.13 g/l
CALIBRATOR 5 - 2.63 g/l

APO B

CALIBRATOR 1 - 0.35 g/l
CALIBRATOR 2 - 0.75 g/l
CALIBRATOR 3 - 1.44 g/l
CALIBRATOR 4 - 2.20 g/l
CALIBRATOR 5 - 2.71 g/l
 
4-286 CORMAY ALPHA1MGLOB CALIBRATORS (S) 502-06 CALIBRATOR  - 6.9 mg/dl
CALIBRATOR  - 17.1 mg/dl
CALIBRATOR  - 34.3 mg/dl
CALIBRATOR  - 68.5 mg/dl
CALIBRATOR  - 137.0 mg/dl
4-285 CORMAY ALPHA1MGLOB CALIBRATORS (U) 502-08
CALIBRATOR  - 3.4 mg/dl
CALIBRATOR  - 6.9 mg/dl
CALIBRATOR  - 17.1 mg/dl
CALIBRATOR  - 34.3 mg/dl
4-281 CORMAY Lp(a) CALIBRATORS 612-40
 
 
 
 
 
CALIBRATOR 1 - 8.4 mg/dl
CALIBRATOR 2 - 19.5 mg/dl
CALIBRATOR 3 - 35.8 mg/dl
CALIBRATOR 4 - 64.7 mg/dl
CALIBRATOR 5 - 91.5 mg/dl
5-182 CORMAY CK-MB CALIBRATOR 608-18
197 U/l  (3,283 µkat/l)
5-181 CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATORS

605-01

101 mg/dl
5-151 CORMAY VALPROIC ACID CALIBRATORS 701-12
 
 
 
CALIBRATOR 1 – 0.0 µg/ml
CALIBRATOR 2 – 16.94 µg/ml
CALIBRATOR 3 – 21.82 µg/ml
CALIBRATOR 4 – 44.29 µg/ml
CALIBRATOR 5 – 93.28 µg/ml
CALIBRATOR 6 – 143.46 µg/ml 
5-185 CORMAY CYSTATIN C CALIBRATORS
605-18
 
 
 
 
 
CALIBRATOR 1   0.25 mg/l
CALIBRATOR 2   0.50 mg/l
CALIBRATOR 3  1.00 mg/l
CALIBRATOR 4   2.00 mg/l
CALIBRATOR 5   4.00 mg/l
CALIBRATOR 6   8.00 mg/l

 

Controls
Cat. No Name Assay sheets
5-172 CORMAY SERUM HN 504-05; 504-05A; 505-05A; 507-05B; 508-05B; 509-05B; 510-05B; 510-05C; 511-05C512-05C; 601-05C; 602-05C; 603-05D; 604-05C; 604-05D, 604-05E605-05E; 606-05E; 607-05E; 609-05E; 609-06A; 610-05E; 611-06A; 612-06A; 701-06A; 701-06B; 703-06B; 704-06B;
5-173 CORMAY SERUM HP 504-05; 505-05A; 506-05A; 507-05B; 508-05B; 510-05C; 511-05C; 512-05C; 601-05C; 602-05D; 603-05D; 606-06A; 607-06A; 609-06B; 610-06B; 611-06B; 612-06B; 701-06C; 703-06C; 704-06C;
4-288 CORMAY IMMUNO-CONTROL I 510-3537; 511-3638; 512-3638; 603-3638; 603-3739; 606-3840; 609-3941; 612-4042;
4-290 CORMAY IMMUNO-CONTROL II 509-4342; 603-4443; 609-4544; 612-4645;
4-291 CORMAY IMMUNO-CONTROL III 510-48; 601-49; 604-51; 610-52;
5-179 CORMAY LIPID CONTROL 1 504-2316; 506-2316A; 511-2316B; 602-2356; 602-2365A; 703-2356B;
5-180 CORMAY LIPID CONTROL 2 505-2259; 506-2318; 510-2318A; 602-2358; 602-2358A; 609-2358B; 704-2358B;
4-328 CORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS 505-18; 508-18; 511-19; 604-20; 608-21; 609-21; 610-21; 611-21; 701-21; 703-21;
5-161 CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1 511-25; 601-26; 603-27; 603-28; 604-28; 607-29; 610-30; 612-31; 702-32; 703-32; 704-33;
5-162 CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2 601-24; 603-25; 603-26; 607-27; 610-28; 612-29; 703-30;
5-163 CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS 601-28; 603-29; 603-30; 604-30; 607-29; 610-31; 611-313132; 612-323233; 702-333334; 704-343435;
4-460 CORMAY CYSTATIN C CONTROLS 409-11;410-12; 505-13; 507-14; 510-15; 605-16;
5-152 CORMAY VALPROIC ACID CONTROLS 607-09; 609-09; 610-1009; 611-1009; 701-1009;
5-107 CORMAY TDM CONTROLS 704-1009;

Cat. No Name Serial no Assay vaules
4-492 CORMAY Lp(a) CONTROL N
604-22
18.9 mg/dL
4-493 CORMAY Lp(a) CONTROL P
604-15
53.1 mg/dL
4-293 CORMAY APOLIPOPROTEIN CONTROL 409-14
 
APO A1 - (0.96-1.44 g/L)
APO B - (0.94-1.41 g/L)
5-183 CORMAY CK-MB CONTROL N 612-05
40.3 U/L (32.2-48.3)
5-184 CORMAY CK-MB CONTROL P 612-05
155 U/L (124-186)
4-459 CORMAY D-DIMER CONTROLS 702-4040
 
(L) - 2.5 ± 1 µg/mL
(H) - 9 ± 3 µg/mL
4-461 CORMAY MICROALBUMIN CONTROL
512-17
64.3 mg/L ( 52.73 mg/L – 75.87 mg/L )
5-149 CORMAY BILE ACID CONTROLS 612-1717
 
 
(L) - 28.4 ± 4.3 µmol/L
(H) - 94.1 ± 14.1 µmol/L


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.