Menu
   
      Assay sheets
 
  Investor Relations
 


 

 

Calibrators

 

Cat. No Name Assay sheets
5-174, 5-176 CORMAY MULTICALIBRATOR
LEVEL 1
804-1141; 805-1141; 806-1141; 807-1307; 811-01; 901-2625; 902-1307; 902-01A; 903-01A; 904-1307; 904-01A; 904-01B; 905-01B; 906-01C; 907-01C;  
5-175, 5-177 CORMAY MULTICALIBRATOR
LEVEL 2

711-916; 805-916; 807-995; 810-995; 811-01; 812-01; 812-995; 901-995; 901-2626; 902-01A; 902-995;

903-01A; 904-01B904-995; 905-01B; 906-01C

4-287 CORMAY IMMUNO - MULTICAL 806-49; 810-50; 903-51; 905-52; 906-52;
4-292 CORMAY FIBRINOGEN CALIBRATOR 711-28; 809-29; 809-31; 901-32; 902-33; 905-34; 905-35;
4-276 CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS assay sheets*
4-282 CORMAY AFP CALIBRATOR assay sheets*
4-278 CORMAY ASO CALIBRATOR assay sheets*
4-491 CORMAY FERRITIN CALIBRATORS assay sheets*
4-280 CORMAY IgE CALIBRATORS assay sheets*
4-279 CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS assay sheets*
4-277 CORMAY RF CALIBRATORS assay sheets*
4-308 CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATOR 708-26; 709-26; 711-26; 803-26; 805-26; 806-26; 810-26; 812-26; 903-27; 904-27; 905-28;
4-259 CORMAY D-DIMER CALIBRATOR 707-42; 708-42; 711-44; 804-45; 807-45; 811-47; 903-48; 904-48; 906-48;
5-193 CORMAY MICROALBUMIN CALIBRATORS II GEN 706-01; 708-01; 712-01; 802-01; 805-01; 810-01;
5-105 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS (for analyzers) assay sheets*
5-106 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS (for manual method) assay sheets*
5-178 CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR 801-44; 803-44; 803-45; 805-45; 807-46; 809-47; 810-47; 902-48; 902-49; 903-49; 903-48; 904-48; 905-48; 905-49
*It is recommended to check the assay values on the label  

 

Cat. No Name Serial no Assay vaules
4-289 CORMAY APOLIPOPROTEIN CALIBRATORS 811-19
 
APO A1       
CALIBRATOR 1 - 0.32 g/l
CALIBRATOR 2 - 0.63 g/l
CALIBRATOR 3 - 1.30 g/l
CALIBRATOR 4 - 2.02 g/l
CALIBRATOR 5 - 2.52 g/l

APO B

 

CALIBRATOR 1 - 0.40 g/l
CALIBRATOR 2 - 0.74 g/l
CALIBRATOR 3 - 1.38 g/l
CALIBRATOR 4 - 2.19 g/l
CALIBRATOR 5 - 2.80 g/l
 
4-286 CORMAY ALPHA1MGLOB CALIBRATORS (S) 810-07 CALIBRATOR  - 6.9 mg/dl
CALIBRATOR  - 17.1 mg/dl
CALIBRATOR  - 34.3 mg/dl
CALIBRATOR  - 68.5 mg/dl
CALIBRATOR  - 137.0 mg/dl
4-285 CORMAY ALPHA1MGLOB CALIBRATORS (U) 902-11
CALIBRATOR  - 3.4 mg/dl
CALIBRATOR  - 6.9 mg/dl
CALIBRATOR  - 17.1 mg/dl
CALIBRATOR  - 34.3 mg/dl
4-281 CORMAY Lp(a) CALIBRATORS

 

 

901-46

 
 
CALIBRATOR 1 - 7,4 mg/dl
CALIBRATOR 2 - 15,0 mg/dl
CALIBRATOR 3 - 34,0 mg/dl
CALIBRATOR 4 - 68,0 mg/dl
CALIBRATOR 5 - 101,0 mg/dl
5-182 CORMAY CK-MB CALIBRATOR 812-20
192 U/l  (3,200 µkat/l)
5-181 CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATORS

810-03

101.0 mg/dl
5-151 CORMAY VALPROIC ACID CALIBRATORS

 

805-15

 
 
 
CALIBRATOR 1 – 0.0 µg/ml
CALIBRATOR 2 – 16.43 µg/ml
CALIBRATOR 3 – 22.10 µg/ml
CALIBRATOR 4 – 49.51 µg/ml
CALIBRATOR 5 – 95.49 µg/ml
CALIBRATOR 6 – 141.11 µg/ml 
5-185 CORMAY CYSTATIN C CALIBRATORS
 
812-20
 
 
CALIBRATOR 1   0.25 mg/l
CALIBRATOR 2   0.51 mg/l
CALIBRATOR 3   1.01 mg/l
CALIBRATOR 4   2.02 mg/l
CALIBRATOR 5   4.05 mg/l
CALIBRATOR 6   8.10 mg/l

 

Controls

Cat. No Name Assay sheets
5-172 CORMAY SERUM HN 801-07; 805-07A; 806-07A; 806-07B; 807-07C; 808-07C; 810-07C; 811-07C; 812-07C; 812-07D; 903-07D; 904-07D; 904-07E; 905-07E; 905-07F; 906-07F; 907-07F;
5-173 CORMAY SERUM HP 711-07; 712-07A; 801-07A; 802-07A; 803-07A; 803-07B; 805-07C; 806-07B; 806-07D; 807-07E; 808-07E; 809-07F; 810-07F; 811-07F; 811-07G; 812-07G; 902-07G; 903-07G; 903-07H; 904-07H; 904-07I; 905-07I; 906-07J; 907-08;
4-288 CORMAY IMMUNO-CONTROL I 710-4244; 711-4345; 802-4446; 803-4547; 805-4648; 806-4749; 807-4850; 808-4850; 809-4850; 902-5052; 903-5052; 904-5052; 905-5052; 905-5153;
4-290 CORMAY IMMUNO-CONTROL II 710-4847; 711-4948; 801-5049; 802-5049; 804-5150; 806-5251; 808-5352; 902-5554; 903-5554; 904-5554; 905-5554; 905-5655;
4-291 CORMAY IMMUNO-CONTROL III 710-55; 711-56; 803-57; 805-58; 808-59; 812-60; 812-61; 812-62; 906-63;
5-179 CORMAY LIPID CONTROL 1 901-2625; 904-2625A;
5-180 CORMAY LIPID CONTROL 2 809-2565; 810-2565; 901-2626;
4-328 CORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS 711-22; 806-23; 812-24; 902-24; 907-25;
5-161 CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1 704-33; 705-34; 707-35; 709-36; 801-37; 805-38; 906-42;
5-162 CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2 805-34; 807-35; 901-36; 906-38;
6-054 CORMAY URINALYSIS CONTROLS 810-0202; 812-0303; 905-0404;
5-163 CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS 711-383840; 803-393941; 804-404042; 807-414143; 901-434345; 904-444446; 905-454547;
4-460 CORMAY CYSTATIN C CONTROLS 711-18; 805-19; 807-20;
5-107 CORMAY TDM CONTROLS 801-1110; 906-1110;

 

Cat. No Name Serial no Assay vaules
4-492 CORMAY Lp(a) CONTROL N
810-24
20.7 mg/dL
4-493 CORMAY Lp(a) CONTROL P
810-17
46.9 mg/dL
4-293 CORMAY APOLIPOPROTEIN CONTROL 811-15
 
APO A1 - 1,12 (0,89-1,34 g/L)
APO B - 1,27 (1,02-1,52 g/L)
5-183 CORMAY CK-MB CONTROL N 812-06
39.9 U/L (32.0-47.9)
5-184 CORMAY CK-MB CONTROL P 901-06
137 U/L (110-165)
4-459 CORMAY D-DIMER CONTROLS 903-4949
 
(L) - 2.5 ± 1 µg/mL
(H) - 9 ± 3 µg/mL
4-461 CORMAY MICROALBUMIN CONTROL
512-17
64.3 mg/L ( 52.73 mg/L – 75.87 mg/L )
4-461 CORMAY MICROALBUMIN CONTROL II GEN 810-01 64,5 mg/l (52,9 mg/l – 76,1 mg/l)
5-149 CORMAY BILE ACID CONTROLS

811-27

 
 (L) - 31,6 ± 4,7 µmol/L
 (H) - 104,0 ± 15,6 µmol/L

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.