Menu
   
      Mythic TS – Slide stainer
 
  Investor Relations
 


 

  

Mythic TS – Slide stainer
Quality with innovation

What makes it better?
  • standardized and repeatable staining
  • significant time saving for opeartor
  • up to 10 slides at the same time
  • compact size
  •  traditional staining (May Grünwald Giemsa)
  • user staining protocol: up to 6
  • integrated Giemsa dilution
  • no cross contamination
  • user-friendly software
  • slide dryer included
 Keep up with new staining standards and contact us: export@cormay.pl
 
 
 
 

 

 

 

 

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.