Menu
   
      Urinalysis
 
  Investor Relations
 


 
 •  URI TEX
 
 • semi – automated portable analyzer
 • compact size
 • result after 60 s
 • simple operation by touchscreen
 • memory: 2000 results – easy check of the past results using patient ID
 • result printing: via PC or external printer (optional product)
 • PC software (option)

  Catalogue no. X-160

      

 •  URI TEX 300
 
 • semi – automated analyzer
 • result after 60 s
 • 300 tests/hour
 • memory: 2000 results – easy check of the past results using patient ID
 • result printing: via PC or internal printer
 • PC software (option)
 • connection to LIS
 • simple calibration (once a month)
 • external barcode scanner, keyboard (inclusive)

  Catalogue no. X-180

      

 •  URI TEX VET 
 • semi – automated portable analyzer
 • software dedicated to veterinary
 • compact size
 • result after 60 s
 • simple operation by touchscreen
 • memory: 2000 results – easy check of the past results using patient ID
 • result printing: via PC or external printer (optional product)
 • PC software (option)

  Catalogue no. X-170

      

Cormay Urine Strips
 
 • 11  parameters
  100 pcs.
  Catalogue no. 6-051

 • 10 parameters
  100 pcs.
  Catalogue no. 6-050

 • 10 AC
  50pcs.
  Catalogue no. 6-055

 • 2-parameters
  50 pcs.
  Catalogue no. X-945

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.