Menu
   
      Rapid tests
 
  Investor Relations
 


 

 

Cat No Name Insert
 RHEUMATOIC FACTORS    
 6-251  CORMAY ASO Latex 100  
 6-254  CORMAY CRP Latex 100
 6-252  CORMAY RF Latex 100
 6-253  CORMAY RF WAALER 100
 DIAGNOSTICS OF SYPHYLLIS    
 6-255  CORMAY RPR Carbon 150  
 6-256  CORMAY RPR Carbon 500  
 6-259  CORMAY TPHA 100  
 6-257  CORMAY VDRL 250  
 6-258  CORMAY VDRL 1500  
 VARIA    
 6-261  CORMAY IM Latex 20  
 6-262  CORMAY IM Latex 50  
 6-260  CORMAY TOXO Latex  

 


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.