Menu
   
      Rapid tests
 
  Investor Relations
 


 

RAPID TESTS

Cat no. Name Quantity Insert MSDS
 
6-251 CORMAY ASO Latex 100 100 determinations    
6-252 CORMAY RF Latex 100 100 determinations    
6-253 CORMAY RF WAALER Latex 100 100 determinations    
6-254 CORMAY CRP Latex 100 100 determinations    
6-255 CORMAY RPR Carbon 150 150 determinations    
6-256 CORMAY RPR Carbon 500 500 determinations    
6-259 CORMAY TPHA 100 100 determinations    
6-257 CORMAY VDRL Latex 250 250 determinations    
6-258 CORMAY VDRL Latex 1500 1500 determinations    
6-265 CORMAY hCG Latex 50 50 determinations    
6-266 CORMAY hCG Latex 100 100 determinations    
6-261 CORMAY IM Latex 20 20 determinations    
6-262 CORMAY IM Latex 50 50 determinations  

 


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.