Menu
   
      Rapid tests
 
  Investor Relations
 


 

 

Cat No Name Insert
 RHEUMATOIC FACTORS    
 6-251  CORMAY ASO Latex 100  
 6-254  CORMAY CRP Latex 100
 6-252  CORMAY RF Latex 100
 6-253  CORMAY RF WAALER 100
 DIAGNOSTICS OF SYPHYLLIS    
 6-255  CORMAY RPR Carbon 150  
 6-256  CORMAY RPR Carbon 500  
 6-259  CORMAY TPHA 100  
 6-257  CORMAY VDRL 250  
 VARIA    
 6-261  CORMAY IM Latex 20  

 

 


 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.