Menu
   
 
  Investor Relations
 


 
 • CorLYTE

 
 
 • Whole Blood Serum, Plasma or Urine
 • Sample: 95 µl
 • Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++
 • Calibration: 2 point every 4 hours, 1 point every measurement
 • Throughput: 60 tests/h
 • QC: 3 levels
 • All reagents and waist container in one pack
 • Monitoring the consumption of reagents
 • Free maintenance electrodes
 • Easy operating
 • Possible configurations:

                              Na+, K+
                              Na+, K+, Cl-,
                              Na+, K+, Ca++
                              Na+, K+, Li+
                              Na+, Li+
                              Na+, Ca++, Li+
                              Li+
                              Na+, Cl-
                              Na+, Ca++


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.