Menu
   
      RAPID TESTS
 
  Investor Relations
 


 

Parameter

Catalog number

MSDS

CORMAY ASO Latex 100 6-251  
CORMAY RF Latex 100 6-252  
CORMAY RF WAALER Latex 100 6-253  
CORMAY CRP Latex 100 6-254  
CORMAY RPR Carbon 150 6-255  
CORMAY RPR Carbon 500 6-256
CORMAY TPHA 100 6-259  
CORMAY VDRL Latex 250 6-257  
CORMAY VDRL Latex 1500 6-258
CORMAY hCG Latex 50 6-265  
CORMAY hCG Latex 100 6-266
CORMAY IM Latex 20 6-261  
CORMAY IM Latex 50 6-262

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.