Menu
   
      RAPID TESTS
 
  Investor Relations
 


 

Parameter

Catalog number

MSDS

CORMAY ASO Latex 100 6-251  
CORMAY RF Latex 100 6-252  
CORMAY RF WAALER Latex 100 6-253  
CORMAY CRP Latex 100 6-254  
CORMAY RPR Carbon 150 6-255  
CORMAY RPR Carbon 500 6-256
CORMAY TPHA 100 6-259  
CORMAY VDRL Latex 250 6-257  
CORMAY VDRL Latex 1500 6-258
CORMAY hCG Latex 50 6-265  
CORMAY hCG Latex 100 6-266
CORMAY IM Latex 20 6-261  
CORMAY IM Latex 50 6-262

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.