Menu
   
      COAGULOLOGY
 
  Investor Relations
 


 

Parameter

Catalog number

MSDS

THROMBOPLASTIN PT-4 K-220  
THROMBOPLASTIN PT-10 K-250
THROMBOPLASTIN PT-S-4 K-221  
THROMBOPLASTIN PT-S-10 K-251
THROMBOPLASTIN LIQUID 10 K-228  
THROMBOPLASTIN LIQUID 10 K-229
APPT-P-4 K-320  
APPT-P-10 K-350
CALCIUM CHLORIDE 0,025M K-355  
APPT-EA-4 K-420  
APPT-EA-10 K-450
CALCIUM CHLORIDE 0,020M K-455  
THROMBIN TIME K-560  
FIBRINOGEN KIT-10 K-500  
FIBRINOGEN KIT-30 K-550
BOVINE TROMBIN 100 K-503  
IMIDAZOLE BUFFERED SALINE K-504  
D-Dimer Kit K-707  
CALIBRATION PLASMA NORMAL K-720  
CONTROL PLASMA NORMAL K-100  
CONTROL PLASMA – ABNORMAL LEVEL 1 K-101  
CONTROL PLASMA – ABNORMAL LEVEL 2 K-102  

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.