Menu
   
      CALIBRATORS / STANDARDS
 
  Investor Relations
 


 

Parameter

 

Catalog number

MSDS

CALIBRATORS

CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 5-174, 5-176  
CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 5-175, 5-177  
CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR 5-178  
CORMAY BILE ACIDS CALIBRATOR 3-125
CORMAY IMMUNO-MULTICAL 4-287  
CORMAY APOLIPOPROTEIN CALIBRATORS 4-289  
CORMAY FIBRINOGEN CALIBRATOR 4-292  
CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS 4-276  
CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS 4-279  
CORMAY PROCALCITONIN CALIBRATORS 5-136  
CORMAY Lp(a) CALIBRATORS 4-281  
CORMAY FERRITIN CALIBRATORS 4-491  
CORMAY IgE CALIBRATORS 4-280  
CORMAY AFP CALIBRATORS 4-282  
CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (S) 4-286  
CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (U) 4-285
CORMAY RF CALIBRATORS 4-277  
CORMAY ASO CALIBRATOR 4-278  
CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATORS 4-308  
CORMAY CK-MB CALIBRATOR 5-182  
CORMAY D-DIMER CALIBRATOR 4-259  
CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATORS 5-181  
CORMAY CYSTATIN C CALIBRATORS 5-185  
CORMAY ETHANOL CALIBRATORS 5-105  
CORMAY ETHANOL CALIBRATOR 100 5-106
CORMAY MICROALBUMIN CALIBRATOR 5-193  
CORMAY CARBAMAZEPINE CALIBRATORS 5-112  
CORMAY VALPROIC ACID CALIBRATORS 5-151  
CORMAY AMPHETAMINE CUT-OFF 1000 CALIBRATORS 4-510  
CORMAY AMPHETAMINE CALIBRATORS 4-509
CORMAY BENZODIAZEPINES CUT-OFF 200 CALIBRATORS 4-473  
CORMAY BENZODIAZEPINES CALIBRATORS 4-392
CORMAY BARBITURATES CUT-OFF 200 CALIBRATORS 4-387  
CORMAY BARBITURATES CALIBRATORS 4-393
CORMAY METHADONE CUT-OFF 300 CALIBRATORS 4-465  
CORMAY METHADONE CALIBRATORS 4-463
CORMAY OPIATES CUT-OFF 300 CALIBRATORS 4-471  
CORMAY OPIATES CALIBRATORS 4-470
CORMAY THC CUT-OFF 100 CALIBRATORS 4-468  
CORMAY THC CALIBRATORS 4-467

STANDARDS

ALBUMIN STANDARD 5-115  
PROTEIN STANDARD 4 5-116  
CALCIUM STANDARD 5-132  
CHOLESTEROL STANDARD 200 5-118  
CHOLESTEROL STANDARD 400 5-119
CREATININE STANDARD 2 5-123  
GLUCOSE STANDARD 100 5-121
GLUCOSE STANDARD 300 5-122
MG STANDARD 5-127  
PHOSPHORUS STANDARD 5-120  
TRIGLYCERIDES STANDARD 220 5-130  
UREA STANDARD 42 5-128  
URIC ACID STANDARD 5 5-125  
IRON STANDARD 56 5-133  

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.