Menu
   
      WASHING SOLUTIONS / DETERGENTS FOR ANALYSERS
 
  Investor Relations
 


 

Parameter

Catalog number

MSDS

WASHING SOLUTION CONCENTRATE 3-102  
WASHING SOLUTION CONCENTRATE 3-103
PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION 3-104  
PRESTIGE 24i ACID WASHING SOLUTION 3-105  
ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION 3-108  
A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION 3-110
ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION 3-112
BIOLIS 50i ALKALINE WASHING SOLUTION 3-123
A-800 ALKALINE WASHING SOLUTION 7-897
ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION 3-109  
A-400 ACID WASHING SOLUTION 3-111
ACCENT-300 ACID WASHING SOLUTION 3-113
BIOLIS 50i ACID WASHING SOLUTION 3-124
A-800 ACID WASHING SOLUTION 7-896
A-400 CONCENTRATED DETERGENT B 3-116  
A-400 CONCENTRATED DETERGENT B 3-117
A-800 CONCENTRATED DETERGENT B 7-898
A-800 CONCENTRATED DETERGENT B 7-899
OS WASH 3-122  

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.