Menu
   
      REAGENTS
 
  Investor Relations
 


 

Parameter

Catalog number

MSDS

DILUENT 8-879  
DILUENT 8-882  
LYSING REAGENT 8-880  
LYSING REAGENT CN FREE 8-883  
DILUENT 8-866  
DILUENT 8-886  
CLEANER 8-868  
LYSING REAGENT 8-870  
LYSING REAGENT CN FREE 8-890  
DILUENT NK 8-522  
LYSING REAGENT NK 3 8-523  
LYSING REAGENT NK 5 8-524  
CLEANING REAGENT NK 8-525  
ENZYMATIC CLEANER NK 8-527  
DILUENT 8-892  
LYSING REAGENT CN FREE 8-893  
CLEANING REAGENT 8-894  
ENZYMATIC CLEANER FORTE 8-895  
FLUSH SET 8-896  
DILUENT PLUS 8-875  
LYSING REAGENT KX21 CN FREE 8-877  
LYSING REAGENT KX21 CN FREE 8-884
ENZYMATIC CLEANER 8-831  
ENZYMATIC CLEANER FORTE 8-513  
DILUENT 8-813  
LYSING REAGENT CN FREE 8-814  
DILUENT 8-500  
LYSING REAGENT CN FREE 8-501  
LYSING REAGENT CN FREE 8-502
LYSING REAGENT EO 8-503  
LYSING REAGENT BASO II 8-504  
ENZYMATIC CLEANER 8-505  
FLUSH 8-832  
FLUSH 8-891  
FLUSH 8-860  
FLUSH 8-861  

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.