Menu
   
      BLOOD CONTROL
 
  Investor Relations
 


 

Parameter

Catalog number

MSDS

HAEM 12 CONTROL L 8-604  
HAEM 12 CONTROL N 8-605
HAEM 12 CONTROL H 8-606
HAEM 8 CONTROL L 8-601  
HAEM 8 CONTROL N 8-602
HAEM 8 CONTROL H 8-603
HAEM K-DIFF CONTROL L 8-607  
HAEM K-DIFF CONTROL N 8-608
HAEM K-DIFF CONTROL H 8-609

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.