Menu
   
      BLOOD CONTROL
 
  Investor Relations
 


 

Parameter

Catalog number

MSDS

HAEM 12 CONTROL L 8-604  
HAEM 12 CONTROL N 8-605
HAEM 12 CONTROL H 8-606
HAEM 8 CONTROL L 8-601  
HAEM 8 CONTROL N 8-602
HAEM 8 CONTROL H 8-603
HAEM K-DIFF CONTROL L 8-607  
HAEM K-DIFF CONTROL N 8-608
HAEM K-DIFF CONTROL H 8-609

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.