Menu
   
      ORPHEE
 
  Investor Relations
 


 

Parameter

 

Catalog number

MSDS

Myt-3D MYT302  
Myt-3D MYT306N
Myt-5D MYT502  
Myt-5D MYT506N
Myt-CAL MYTCAL2  
DILUENT FOR MYTHIC 22 HM22-003-10  
MYTHIC 18 M-PACK HM18-010  
CLEANER FOR MYTHIC 22 HM22-001-1  
OnlyOne HM22-002-1  
Mythic 18-22 FLUSH-CLEANER HM18-011-025  
Mythic 18 Diluent HM18-009-10  
Mythic 18 Diluent HM18-009-20
Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution HM18-008-1  
Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution HM18-008-05
Mythic 18-22 Enzymatic Cleaning Solution HM18-007-1  
Mythic TS Reagent Pack HMTS-001-1  
Mythic TS Buffer Box HMTS-001-2  

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.