Menu
   
      ORPHEE
 
  Investor Relations
 


 

Parameter

 

Catalog number

MSDS

Myt-3D MYT302  
Myt-3D MYT306N
Myt-5D MYT502  
Myt-5D MYT506N
Myt-CAL MYTCAL2  
DILUENT FOR MYTHIC 22 HM22-003-10  
MYTHIC 18 M-PACK HM18-010  
CLEANER FOR MYTHIC 22 HM22-001-1  
OnlyOne HM22-002-1  
Mythic 18-22 FLUSH-CLEANER HM18-011-025  
Mythic 18 Diluent HM18-009-10  
Mythic 18 Diluent HM18-009-20
Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution HM18-008-1  
Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution HM18-008-05
Mythic 18-22 Enzymatic Cleaning Solution HM18-007-1  
Mythic TS Reagent Pack HMTS-001-1  
Mythic TS Buffer Box HMTS-001-2  

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.