Menu
   
      A-800
 
  Investor Relations
 


 

 

Cat. No Name

No of tests

    Insert
 
 7-801  A-800 GLUCOSE  1000  
 7-802  A-800 GLUCOSE HEX  1000  
 7-803  A-800 CHOL  1000  
 7-804  A-800 ALBUMIN 400  
 7-805  A-800 TOTAL PROTEIN  350  
 7-806  A-800 URINE PROTEINS (II GEN)  500  
 7-807  A-800 BIL TOTAL (II GEN)  450  
 7-808  A-800 BIL DIRECT (III GEN) 300  
 7-809  A-800 TG 1000  
 7-810  A-800 TG MONO 1000  
 7-812  A-800 CREA ENZYMATIC 1000  
 7-813  A-800 UA 600  
 7-881  A-800 UA PLUS 600  
 7-814  A-800 UREA 800  
 7-815  A-800 HDL DIRECT (II GEN) 900  
 7-816  A-800 LDL DIRECT (II GEN) 400  
 7-818  A-800 ETHANOL 300  
 7-820  A-800 CALCIUM ARSENAZO 450  
 7-821  A-800 MG 300  
 7-822  A-800 PHOSPHORUS (II GEN) 300  
 7-823  A-800 FERRUM  450  
 7-824  A-800 UIBC 350  
 7-825  A-800 dTIBC 350  
 7-826  A-800 ALAT 1000  
 7-827  A-800 ASAT  1000  
 7-828  A-800 AMYLASE 500  
 7-829  A-800 AMYLASE EPS  500  
 7-830  A-800 ALP  400  
 7-832  A-800 CK  400  
 7-833  A-800 CK-MB  300  
 7-834  A-800 GGT  350  
 7-836  A-800 LDH  300  
 7-837  A-800 LIPASE (II GEN) 300  
 7-844  A-800 ASO 400  
 7-845  A-800 RF 400  
 7-847  A-800 CRP ULTRA  500  
 7-856  A-800 D-DIMER  300  
 7-862  A-800 HbA1c DIRECT (II GEN) 350  
 7-817  A-800 LACTATE  200  
 7-819  A-800 BILE ACIDS  300  
 7-831  A-800 ACP  470  
 7-835  A-800 HBDH  300  
 7-838  A-800 CHOLINESTERASE (III GEN)  300  
 7-839  A-800 IgA 300  
 7-840  A-800 IgG 300  
 7-842  A-800 IgM 300  
 7-842  A-800 COMPLEMENT C3 300  
 7-843  A-800 COMPLEMENT C4 300  
 7-848  A-800 TOTAL IgE 300  
 7-849  A-800 LIPOPROTEIN (a) 250  
 7-850  A-800 HAPTOGLOBIN 250  
 7-851  A-800 CERULOPLASMIN 250  
 7-852  A-800 ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 250  
 7-853  A-800 ALPHA 1-ANTITRYPSIN 250  
 7-854  A-800 ANTITHROMBIN III 250  
 7-855  A-800 FIBRINOGEN 250  
 7-857  A-800 MYOGLOBIN 250  
 7-858  A-800 FERRITIN 300  
 7-859  A-800 TRANSFERRIN 250  
 7-861  A-800 APOLIPOPROTEIN B 200  
 7-863  A-800 CYSTATIN C 250  
 7-864  A-800 MICROALBUMIN (II GEN) 250  
 7-876  A-800 PROCALCITONIN 180  

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.