Menu
   
      Clinical chemistry
 
  Investor Relations
 


 
 • ACCENT 220S NEW

 

 

 • up to 220 tests/hour without ISE
 • 385 tests/hour with ISE (3 ions)
 • up to 33 positions for samples
 • up to 35 positions for reagent and 3 ions
 • flexible configuration for sample/reagent positions
 • carry-over <0,1%
 • liquid level detection & collision protection
 • automatic dilution for abnormal sample
 • bi-directional LIS interface
 •  MULTI +
 
 

 

 

 • Semi-automatic chemistry analyzer
 • Wavelength: 330-800 nm
 • Reaction cuvette: Flow-cell or plastic disposable cuvettes (10 µl)
 • Report: Print synthetic report, test parameter, reaction curve, calibration curve, quality control data figure
   

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.