Menu
   
      Clinical chemistry
 
  Investor Relations
 


 
 • ACCENT 220S NEW

 

   

  • up to 220 tests/hour without ISE
  • 385 tests/hour with ISE (3 ions)
  • up to 33 positions for samples
  • up to 35 positions for reagent and 3 ions
  • flexible configuration for sample/reagent positions
  • carry-over <0,1%
  • liquid level detection & collision protection
  • automatic dilution for abnormal sample
  • bi-directional LIS interface
  •  MULTI +
   
   

   

   

  • Semi-automatic chemistry analyzer
  • Wavelenght: 330-800 nm
  • Reaction cuvette: Flow-cell or plastic disposable cuvettes (10 µl)
  • Report: Print synthetic report, test parameter, reaction curve, calibration curve, quality control data figure
     

   

   

  PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
  NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.