Menu
   
      Advisory Notes
 
  Investor Relations
 


 
DATE NOTE PDF
2019 05 30 Advisory Note ND_1905_01 LYSING REAGENT CN FREE 8-883 Lot 809-75
2019 04 18 Advisory Note ND_1904_01 ACCENT-200 Ferritin
2019 03 04 Advisory Note ND_1903_01 A-400 Ferritin
2019 02 26 Advisory Note ND_1902_03 waste codes Orphee SA. hematology reagents, Annex 1
2019 02 26 Advisory Note ND_1902_02 waste codes PZ Cormay S.A. reagents, Annex 1
2019 02 14     Advisory Note ND_1902_01 HbA1c DIRECT CONTROL P lot 812-24
2019 01 25  Assay Value Sheet NDE_1901_01 Cormay Serum HN, HP; iones values     

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.