Menu
   
      Advisory Notes
 
  Investor Relations
 


 
DATE NOTE PDF
2020 10 01
Assay Value Sheet NDE_2110_01 Cormay Serum HN, HP and MULTICALIBRATOR LEVEL 2; LIPASE (triton free)
2021 09 01
Assay Value Sheet NDE_2109_01 Cormay Serum HN, HP and MULTICALIBRATOR LEVEL 1 + 2; BIL DIRECT VANADATE (triton free)
2021 06 17 Advisory Note ND_2106_03_ACCENT-200_URINE_PROTEINS; Appendix 1
2021 06 09 Advisory Note ND_2106_01_LC_CREATININE; Appendix 1
2021 05 27 Advisory Note ND_2105_02_IMMUNO-CONTROL_I_lot_103-6365 ,
2021 05 18 Advisory Note ND_2105_01 Sysmex II GEN
2020 11 23 Assay Value Sheet NDE_2011_02 Cormay Serum HN, HP and MULTICALIBRATOR; PHOSPHORUS III GEN
2020 09 24 Advisory Note ND_2009_02 ACCENT-200 PHOSPHORUS
2020 09 23 Advisory Note ND_2009_01 ACCENT-200 MG
2020 08 21 Advisory Note ND_2008_02 ETHANOL, Attachments 1-6
2020 07 17 Advisory Note ND_2007_02 CORMAY IMMUNO-CONTROL II, Appendix 1
2020 07 08 Assay Value Sheet NDE_2007_01 Cormay Serum HN, HP; ALAT, ASAT II GEN
2020 07 02 Advisory Note ND_2007_01_ACCENT-200_CHOLINESTERASE_new_analysers_application_update
2020 06 18 Advisory Note ND_2006_01_HAEM12_correction_of_mean_PLT_values_Mythic_18
2020 05 19 Advisory Note ND_2005_01_ACCENT-200_LDH_new_analysers_application_update
2020 02 13
Assay Value Sheet NDE_2002_02 Cormay Serum HN, HP; Accent S120, Accent MC240 and Accent M320 values     
2020 01 22 Advisory Note ND_2001_01_UIBC, Appendix No 1

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.