Menu
   
      Washing solutions
 
  Investor Relations
 


 

 

Cat. No Name Application Insert
3-104 PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION   *
3-105 PRESTIGE 24i ACID WASHING SOLUTION   *
3-108 ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION  
3-109 ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION  
3-112 ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION   *
3-113 ACCENT-300 ACID WASHING SOLUTION   *
3-119 ACCENT WASHING SOLUTION  
3-110 A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION  
3-111 A-400 ACID WASHING SOLUTION  
7-897 A-800 ALKALINE WASHING SOLUTION  
7-896 A-800 ACID WASHING SOLUTION  
3-117 CONCENTRATED DETERGENT B (12 x 1L)  
3-118 CONCENTRATED DETERGENT B (1 x 1L)  
3-123 BIOLIS 50i ALKALINE WASHING SOLUTION  
3-124 BIOLIS 50i ACID WASHING SOLUTION  
8-896 FLUSH SET  
8-891 FLUSH (500 ml)  
8-861 FLUSH (50 ml)  
8-860 FLUSH (100 ml)  
8-832 FLUSH (1L)  
* available soon

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.