Menu
   
      Washing solutions
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

Cat. No Name Application Insert
3-104 PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION
Prestige 24i
Biolis 24i Premium
Biolis 30i
       
3-105 PRESTIGE 24i ACID WASHING SOLUTION
Prestige 24i
Biolis 24i Premium
Biolis 30i
       
3-126 BIOLIS WASHING SOLUTION (36-tray)
Biolis 24i Premium
Biolis 30i
       
3-127 BIOLIS WASHING SOLUTION (24-tray)
Biolis 24i Premium
Biolis 30i
       
3-108 ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION
ACCENT-200
ACCENT-200 II GEN
ACCENT-220S
BS-120 / BS-130
       
3-109 ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION
ACCENT-200
ACCENT-200 II GEN
ACCENT-220S
BS-120 / BS-130
       
3-112 ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION ACCENT-300
       
3-113 ACCENT-300 ACID WASHING SOLUTION ACCENT-300
       
3-119 ACCENT WASHING SOLUTION
ACCENT S120
ACCENT MC240
ACCENT M320
ACCENT-200
ACCENT-200 II GEN
       
3-110 A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION
BS-400
BS-480
       
3-111 A-400 ACID WASHING SOLUTION
BS-400
BS-480
       
7-897 A-800 ALKALINE WASHING SOLUTION
BS-800
BS-800M
       
7-896 A-800 ACID WASHING SOLUTION
BS-800
BS-800M
       
3-117 CONCENTRATED DETERGENT B (12 x 1L)
BS-400
BS-480
BS-800
BS-800M
ACCENT MC240
ACCENT M320
     
3-118 CONCENTRATED DETERGENT B (1 x 1L)
BS-400
BS-480
BS-800
BS-800M
ACCENT MC240
ACCENT M320
       
3-123 B50 ALKALINE WASHING SOLUTION Biolis 50i
       
3-124 B50i ACID WASHING SOLUTION Biolis 50i
       
8-896 FLUSH SET (12 x 17 ml)

haematology analysers

biochemistry analysers

8-891 FLUSH (500 ml)
8-860 FLUSH (100 ml)
8-832 FLUSH (1L)
 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.