Menu
   
      Olympus
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No   Name Insert
 
9-401 OS - GLUCOSE
9-477 OS - GLUCOSE HEX
9-402 OS - CHOL
9-403 OS - ALBUMIN
9-404 OS - TOTAL PROTEIN II GENERATION
9-405 OS - BIL TOTAL II GENERATION
9-406 OS - BIL DIRECT III GENERATION
9-407 OS - TG
9-473 OS - TG MONO
9-408 OS - CREATININE
9-470 OS - CREATININE ENZYMATIC
9-409 OS - UA
9-409 OS - UA II GENERATION
9-410 OS - UREA
9-410 OS - UREA II GENERATION
9-411 OS - HDL DIRECT II GENERATION
9-412 OS - LDL DIRECT II GENERATION
9-460 OS - ETHANOL
9-475 OS - BILE ACIDS
9-461 OS - LACTATE
9-456 OS - CALCIUM ARSENAZO
9-456 OS - CALCIUM ARSENAZO II GENERATION
9-414 OS - MG II GENERATION
9-415 OS - PHOSPHORUS II GENERATION
9-415 OS - PHOSPHORUS III GENERATION
9-416 OS - FERRUM  II GENERATION
9-417 OS - ALAT
9-417 OS - ALAT II GENERATION
9-418 OS - ASAT
9-418 OS-ASAT II GENERATION
9-419 OS - AMYLASE
9-476 OS - AMYLASE EPS
9-420 OS - ALP II GENERATION
-421 OS - CK
9-422 OS - CK-MB
9-423 OS - GGT
9-424 OS - HBDH
9-425 OS - LDH
9-426 OS - LIPASE
9-458 OS - CHOLINESTERASE III GENERATION
9-427 OS - UIBC II GENERATION
9-479 OS - dTIBC
9-429 OS - IgA
9-430 OS - IgG
9-431 OS - IgM
9-432 OS - ASO
9-433 OS - RF
9-434 OS - COMPLEMENT C3
9-435 OS - COMPLEMENT C4
9-436 OS - FIBRINOGEN
9-437 OS - CRP ULTRA
9-438 OS - TOTAL IgE
9-439 OS - LIPOPROTEIN (a)
9-440 OS - HAPTOGLOBIN
9-441 OS - CERULOPLASMIN
9-442 OS - ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID
9-443 OS - ALPHA 1-ANTITRYPSIN
9-445 OS - MYOGLOBIN
9-446 OS - FERRITIN
9-450 OS - APOLIPOPROTEIN B
9-451 OS - TRANSFERRIN
9-452 OS - D-DIMER
9-457 OS - HbA1C DIRECT
9-462 OS - CYSTATIN C
9-463 OS - MICROALBUMIN II GENERATION

 


 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.