Menu
   
      Olympus
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No   Name       R1        R2      Tests Insert
 
9-401 OS - GLUCOSE 4 x 53,5 ml - 1000
9-477 OS - GLUCOSE HEX 4 x 43 ml 4 x 11 ml 1000
9-402 OS - CHOL 2 x 56 ml - 1000
9-403 OS - ALBUMIN 2 x 33,5 ml - 500
9-404 OS - TOTAL PROTEIN II GENERATION 3 x 54 ml - 1000
9-405 OS - BIL TOTAL II GENERATION 6 x 49 ml 6 x 14 ml 1000
9-406 OS - BIL DIRECT III GENERATION 6 x 49 ml 6 x 14 ml 1000
9-407 OS - TG 2 x 56 ml 2 x 21 ml 1000
9-473 OS - TG MONO 6 x 52,5 ml - 1000
9-408 OS - CREATININE 2 x 56 ml 2 x 18,5 ml 1000
9-470 OS - CREATININE ENZYMATIC 2 x 48,5 ml 2 x 18,5 ml 500
9-409 OS - UA 2 x 56 ml 2 x 18,5 ml 1000
9-410 OS - UREA 3 x 49 ml 3 x 15 ml 1000
9-411 OS - HDL DIRECT II GENERATION 2 x 48 ml 2 x 18 ml 500
9-412 OS - LDL DIRECT II GENERATION 2 x 34 ml 2 x 13 ml 350
9-460 OS - ETHANOL 2 x 32 ml - -
9-475 OS - BILE ACIDS 2 x 14,5 ml  2 x 5,5 ml   100
9-461 OS - LACTATE 2 x 28,5 ml - 180
9-456 OS - CALCIUM ARSENAZO 6 x 53 ml - 1000
9-414 OS - MG II GENERATION 4 x 27 ml - 500
9-415 OS - PHOSPHORUS II GENERATION 2 x 53,5 ml - 500
9-415 OS - PHOSPHORUS III GENERATION 2 x 53,5 ml - -
9-416 OS - FERRUM  II GENERATION 2 x 53 ml 2 x 13 ml 500
9-417 OS - ALAT 6 x 42,5 ml 6 x 12,5 ml 1000
9-417 OS - ALAT II GENERATION 6 x 42,5 ml 6 x 12,5 ml    -
9-418 OS - ASAT 4 x 53,5 ml 4 x 16 ml 1000
9-418 OS-ASAT II GENERATION 4 x 53,5 ml 4 x 16 ml    -
9-419 OS - AMYLASE 2 x 41 ml - 500
9-476 OS - AMYLASE EPS 2 x 53,5 ml 2 x 16 ml 500
9-420 OS - ALP II GENERATION 3 x 44 ml 3 x 14 ml 1000
9-454 OS - ACP 6 x 20 ml - 550
-421 OS - CK 3 x 44,5 ml 3 x 14 ml 1000
9-422 OS - CK-MB 2 x 33 ml 2 x 10,5 ml 500
9-423 OS - GGT 4 x 53,5 ml 4 x 15,5 ml 1000
9-424 OS - HBDH 2 x 53,5 ml 2 x 16 ml 500
9-425 OS - LDH 2 x 53,5 ml 2 x 16 ml 500
9-426 OS - LIPASE 2 x 26 ml 2 x 14 ml 350
9-458 OS - CHOLINESTERASE III GENERATION 1 x 43 ml 1 x 13 ml 200
9-427 OS - UIBC II GENERATION 4 x 53,5 ml 4 x 16 ml 1000
9-479 OS - dTIBC 1 x 23 ml 1 x 7 ml 100
9-429 OS - IgA 1 x 44,5 ml 1 x 10,5 ml 200
9-430 OS - IgG 1 x 44,5 ml 1 x 18,5 ml 200
9-431 OS - IgM 1 x 43,5 ml 1 x 11 ml 200
9-432 OS - ASO 3 x 19 ml 3 x 31 ml 500
9-433 OS - RF 2 x 41 ml 2 x 16 ml 500
9-434 OS - COMPLEMENT C3 1 x 53 ml 1 x 13 ml 200
9-435 OS - COMPLEMENT C4 1 x 43 ml 1 x 11 ml 200
9-436 OS - FIBRINOGEN 1 x 34,5 ml 1 x 8,5 ml 130
9-437 OS - CRP ULTRA 2 x 41 ml 2 x 41 ml 500
9-438 OS - TOTAL IgE 1 x 44,5 ml 1 x 23,5 ml 200
9-439 OS - LIPOPROTEIN (a) 1 x 36 ml 1 x 19 ml 200
9-440 OS - HAPTOGLOBIN 1 x 35,5 ml 1 x 9 ml 200
9-441 OS - CERULOPLASMIN 1 x 36 ml 1 x 9 ml 200
9-442 OS - ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 1 x 36 ml 1 x 9 ml 200
9-443 OS - ALPHA 1-ANTITRYPSIN 1 x 45,5 ml 1 x 9 ml 200
9-444 OS - ANTITHROMBIN III 1 x 33,5 ml 1 x 9 ml 200
9-445 OS - MYOGLOBIN 1 x 39,5 ml 1 x 14,5 ml 200
9-446 OS - FERRITIN 1 x 35 ml 1 x 19 ml 200
9-447 OS - ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 31 ml 1 x 17 ml 200
9-449 OS - ALPHA 1-MICROGLOBULIN 1 x 33,5 ml 1 x 33,5 ml 200
9-450 OS - APOLIPOPROTEIN B 1 x 53,5 ml 1 x 13 ml 200
9-451 OS - TRANSFERRIN 1 x 40,5 ml 1 x 12,5 ml 200
9-452 OS - D-DIMER 1 x 57,5 ml 1 x 22 ml  350
9-457 OS - HbA1C DIRECT 2 x 39 ml 2 x 15 ml 500
9-462 OS - CYSTATIN C 1 x 35,5 ml 1 x 10 ml 200
9-463 OS - MICROALBUMIN II GENERATION 2 x 13,5 ml 2 x 3,5 ml 100

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.