Menu
   
      12.06.2008 CORMAY FIRMA INNOWACYJNA 2008
 
  Relacje inwestorskie
 


 
PZ CORMAY S.A. została laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w kategorii FIRMA INNOWACYJNA.
 
Do grona uczestników trafiliśmy z inicjatywy Związku Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny "Lewiatan", przez który jesteśmy postrzegani jako firma ważna w regionie – cechująca się stabilnym rozwojem i nienagannymi wynikami finansowymi.
 
Nagroda jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój gospodarczy Miasta a także narzędziem promocji najlepszych lubelskich firm, których osiągnięcia stanowią wzór godny naśladowania.
 
Nagroda została wręczona przez Prezydenta Miasta – Adama Wasilewskiego podczas uroczystej Gali, która odbyła się w sobotę – 7 czerwca. Statuetkę miała zaszczyt odebrać Pani Dyrektor Agnieszka Pałyska.  

Jest to dla nas niezwykła nagroda i jednocześnie zobowiązująca. To wielki honor i radość z tak wysokiej oceny prowadzonych przez nas działań.
 

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.