Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat Zestaw Ilość testów             Instr. Apl.              
 
7-201 ACCENT-200 GLUCOSE 500  Apl. w instr.
7-252 ACCENT-200 GLUCOSE HEX 500 (A-200, A-200 II GEN) 550 (BS-130)  Apl. w instr.
7-204 ACCENT-200 CHOL 500 Apl. w instr.
7-238 ACCENT-200 ALBUMIN 100 (A-200 II GEN-120)  Apl. w instr.
7-236 ACCENT-200 TOTAL PROTEIN
II GENERACJA
250    Apl. w instr.
7-242 ACCENT-200 URINE PROTEINS II GENERACJA 270  
7-245 ACCENT-200 BIL TOTAL 
II GENERACJA
270  Apl. w instr.
7-248

ACCENT-200 BIL DIRECT

III GENERACJA

160(A-200, A-200 II GEN)

145 (BS-120/BS-130)

   
7-253 ACCENT-200 TG 540  Apl. w instr.
7-273 ACCENT-200 TG mono 540  
7-233 ACCENT-200 CREATININE 270 Apl. w instr.
7-277 ACCENT-200 CREA ENZYMATIC 270    Apl. w instr.
7-208 ACCENT-200 UA 270  
7-263 ACCENT-200 UA PLUS 270  
7-206 ACCENT-200 UREA 270  Apl. w instr.
7-279 ACCENT-200 HDL DIRECT
II GENERACJA
240
 
 Apl. w instr.
7-280 ACCENT-200 LDL DIRECT
II GENERACJA
120    Apl. w instr.
7-278 ACCENT-200 ETHANOL 190  
7-198 ACCENT-200 BILE ACIDS 90  Apl. w instr.
7-266 ACCENT-200 LACTATE 90    
7-247 ACCENT-200 CALCIUM ARSENAZO 210  Apl. w instr.
7-262 ACCENT-200 MG II GENERACJA 90  
7-243 ACCENT-200 PHOSPHORUS
II GENERACJA
90  Apl. w instr.
7-258 ACCENT-200 FERRUM
II GENERACJA
320 (Accent-200, II GEN)
280 (BS-120, 130)
   Apl. w instr
7-265 ACCENT-200 dTIBC 100 Apl. w instr.
7-216 ACCENT-200 ALAT 310 Apl. w instr.
7-214 ACCENT-200 ASAT 310  Apl. w instr.
7-255 ACCENT-200 AMYLASE 210 apl. w instr.
7-276 ACCENT-200 AMYLASE EPS 100  apl. w instr.
7-212 ACCENT-200 ALP II GENERACJA 130    Apl. w instr.
7-249 ACCENT-200 ACP 430  Apl. w instr.
7-220 ACCENT-200 CK 130  Apl. w instr.
7-227 ACCENT-200 CK-MB 130  
7-224 ACCENT-200 GGT 130  Apl. w instr.
7-241 ACCENT-200 HBDH 130  Apl. w instr.
7-239 ACCENT-200 LDH 130  Apl. w instr.
7-290 ACCENT-200 LIPASE II GENERACJA 130  
7-256 ACCENT-200 CHOLINESTERASE
III GENERACJA

110 (A-200,A-200 III GEN)
89 (BS-120, BS-130)

Apl. w instr.
7-259 ACCENT-200 UIBC II GENERACJA 130  
7-202 ACCENT-200 IgA 140  
7-203* ACCENT-200 IgG 140  Apl. w instr.
7-205 ACCENT-200 IgM 140  
7-207* ACCENT-200 APOLIPOPROTEIN B 140 Apl. w instr.
7-210 ACCENT-200 TRANSFERIN 140  
7-211* ACCENT-200 COMPLEMENT C3 140 Apl. w instr.
7-213* ACCENT-200 COMPLEMENT C4 140 Apl. w instr.
7-215* ACCENT-200 HAPTOGLOBIN 140 Apl. w instr.
7-218* ACCENT-200 CERULOPLASMIN 140 Apl. w instr.
7-219* ACCENT-200 FIBRINOGEN 140 Apl. w instr.
7-221* ACCENT-200 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID 140 Apl. w instr.
7-222* ACCENT-200 ALPHA 1 ANTITRYPSIN 140 Apl. w instr.
7-223* ACCENT-200 ANTITHROMBIN III 140 Apl. w instr.
7-225 ACCENT-200 CRP ULTRA 120 Apl. w instr.
7-226* ACCENT-200 MYOGLOBIN 130 Apl. w instr.
7-228* ACCENT-200 LIPOPROTEIN (a) 130 Apl. w instr.
7-230 ACCENT-200 FERRITIN 130 Apl. w instr.
7-231 ACCENT-200 TOTAL IgE 140
7-232* ACCENT-200 ALPHA-FETOPROTEIN  140 Apl. w instr.
7-235* ACCENT-200 ALPHA 1-MICROGLOBULIN 140 Apl. w instr.
7-237 ACCENT-200 RF 120  
7-240 ACCENT-200 ASO 130
7-111 ACCENT-200 HbA1c DIRECT
II GENERACJA
100  Apl. w instr.
7-246* ACCENT-200 D-DIMER 100  Apl. w instr.
7-200* ACCENT-200 CYSTATIN C 100   Apl. w instr.
7-244

ACCENT-200 MICROALBUMIN II GENERACJA

100  Apl. w instr.
 * Niedostępne na analizatorze ACCENT-220S
Nr kat Nazwa Objętość Instr. Apl.
 
3-108 ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION 3 x 35 ml    
3-109 ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION 3 x 35 ml    

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.