Menu
   
      Hematologia
 
  Relacje inwestorskie
 


 
 • Mythic 18

 
 

Automatyczny analizator hematologiczny
Dedykowany do weterynarii

 • 18 – parametrowy analizator morfologii krwi
 • łatwe, intuicyjne oprogramowanie w j. polskim
 • analiza tylko z 9,8 µl krwi obwodowej (idealne rozwiązanie dla małych zwierząt)
 • wynik badania w niecałą minutę
 • niski koszt oznaczenia
 • możliwość badania różnych gatunków zwierząt (pies, kot, koń, owca, krowa, fretka, królik, świnka morska, szczur, koza)
 • możliwość ciągłego rozszerzania ilości badanych gatunków zwierząt (bez dodatkowych kosztów)
 •  BC - 5300 VET  NOWOŚĆ
 
 
 • 23-parametrowy analizator klasy
  5 – DIFF (CBC + DIFF)
 • wydajność: 60 oznaczeń na godzinę
 • gatunki zwierząt: pies, kot, koń, szczur, mysz, królik, świnia, koza,
 • możliwość zaprogramowania dodatkowych gatunków
 • zastosowane metody pomiarowe: cystometria przepływowa z laserem półprzewodnikowym,
 • barwienie chemiczne, fotometriaobjętość próbki: 20 μl krwi pełnej dla CBC + DIFF 
 • możliwość wykonania oznaczeń z krwi pełnej oraz krwi kapilarnej
 • duża pamięć wyników: do 40.000 próbek oraz 60 plików dla QC
 • DMS (data management software) – oprogramowanie dedykowane weterynarii
   

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.