Menu
   
      BS-400
 
  Relacje inwestorskie
 


 

ANALIZATOR BIOCHEMICZNY BS-400

 

 

 • Wydajność 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę bez ISE, DO 640 oznaczeń na godzinę z ISE (Na, K, Cl, Li)
 • Otwarty system odczynnikowy
 • Chłodzenie rotora odczynnikowego
 • Dwie sondy reagentowe
 • Detektor obecności skrzepu w probówce
 • Wszystkie odczynniki w opakowaniach umożliwiających ich bezpośrednie wstawienie na pokład analizatora
 • Praca przy użyciu kuwet wielokrotnego użytku
 • 8-krotny cykl mycia
 • Możliwość jednoczesnego umieszczania 90 pozycji próbkowych
 • Rozcieńczenie wstępne oraz po przekroczeniu liniowości metody, stopień rozcieńczenia do 150
 • Szeroki panel badań
 • Oprogramowanie w języku polskim

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.