Menu
   
      Reagents
 
  Investor Relations
 


 
Cat. no Name Quantity Insert MSDS
Protrombin Time (PT)
K-220 THROMBOPLASTIN PT-4 10 x 4 ml    
K-250 THROMBOPLASTIN PT-10 10 x 10 ml    
K-221 THROMBOPLASTIN PT-S-4 10 x 4 ml    
K-251 THROMBOPLASTIN PT-S-10 10 x 10 ml    
Act. Partial Thromboplastin Time (APTT)
K-320 APTT-P-4 10 x 4 ml    
K-350 APTT-P-10 10 x 10 ml    
K-355 Calcium Chloride 0,025M (with APPT-P) 10 x 10 ml    
K-420 APTT-EA-4 10 x 4 ml     
K-450 APTT-EA-10 10 x 10 ml    
K-455 Calcium Chloride 0,020M (with APTT-EA) 10 x 10 ml    
Fibrinogen (FIB)
K-500 FIBRINOGEN KIT-10 KIT    
K-550 FIBRINOGEN KIT-30 KIT    
K-503 Bovine Thrombin 100 1 x 2 ml    
K-504 Imidazole Buffered Saline 1 x 135 ml    
Thrombin Time
K-560 THROMBIN TIME 10 x 1 ml    
Control Plasma
K-100 CONTROL PLASMA NORMAL 10 x 1 ml    
K-101 Control Plasma Abnormal Level I 10 x 1 ml    
K-102 Control Plasma Abnormal Level 2 10 x 1 ml    
Calibration Plasma
K-720 Calibration Plasma-Normal Level 10 x 1 ml    
Visual D-Dimer
K-707 D-Dimer Kit kit    

 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.