Menu
   
      METRYCZKI
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Kalibratory

Nr kat. Nazwa METRYCZKA
5-174, 5-176 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 507-997; 509-997A; 510-997B; 511-997B; 512-997B; 601-997C; 602-997C; 604-997C; 605-997C; 606-1043; 606-1043A; 609-1043A; 610-1043A; 611-1043A; 611-1043B; 612-1043B; 701-1043B; 702-1043B; 704-1043B; 705-1043B; 705-1043C; 706-1043C; 706-1043B; 711-1139;
5-175, 5-177 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 507-750; 509-750A; 510-750A; 510-750B; 511-750A; 511-750B; 512-750B; 601-750B; 601-750C; 602-750B; 604-804; 605-804A; 606-804A; 607-804B; 608-804B; 609-804B; 610-804C; 611-804C; 612-804C; 612-804D; 701-804D; 702-804D;703-804D; 705-804D; 705-844A; 706-844; 706-844A; 708-844A; 709-844A; 711-916;
4-287 CORMAY IMMUNO-MULTICAL  703-47V; 706-47V; 709-47V; 710-47V; 710-48;
4-292 CORMAY FIBRINOGEN CALIBRATOR 603-26; 612-27; 711-28;
4-276 CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS metryczka*
4-282 CORMAY AFP CALIBRATOR metryczka*
4-278 CORMAY ASO CALIBRATOR metryczka*
4-491 CORMAY FERRITIN CALIBRATORS metryczka*
4-280 CORMAY IgE CALIBRATORS metryczka*
4-279 CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS metryczka*
4-277 CORMAY RF CALIBRATORS metryczka*
4-308 CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATOR 505-21; 509-22; 512-22; 602-20; 604-23; 605-23; 607-24; 609-24; 612-25; 701-25; 702-25; 703-25; 704-25; 705-25; 708-26; 709-26; 711-26;
4-259 CORMAY D-DIMER CALIBRATOR 506-33; 508-34; 509-35; 511-35; 511-36; 602-38; 604-37; 609-39; 612-40; 701-38; 707-39; 707-42; 708-42; 711-44;
5-193 CORMAY MICROALBUMIN CALIBRATOR 411-17; 501-18; 504-19; 507-20510-21; 511-22; 609-23; 610-23;
5-193 CORMAY MICROALBUMIN CALIBRATOR II GEN 706-01; 708-01; 712-01;
5-105 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS (for analyzers) metryczka*
5-106 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS (for manual method) metryczka*
5-178 CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR 510-33; 511-33; 601-34; 602-35; 604-34; 605-36; 607-37; 609-37; 609-38; 612-39; 702-40; 705-41; 708-42; 711-43;
*Miana nie powinny ulegać zmianie, nie mniej zaleca się sprawdzanie mian na etykiecie

 

Nr kat. ZESTAW Seria miano
4-289 CORMAY APOLIPOPROTEIN CALIBRATORS
607-17
 
APO A1       
CALIBRATOR 1 - 0,35 g/l
CALIBRATOR 2 - 0,67 g/l
CALIBRATOR 3 - 1,37 g/l
CALIBRATOR 4 - 2,13 g/l
CALIBRATOR 5 - 2,63 g/l

APO B

CALIBRATOR 1 - 0,35 g/l
CALIBRATOR 2 - 0,75 g/l
CALIBRATOR 3 - 1,44 g/l
CALIBRATOR 4 - 2,20 g/l
CALIBRATOR 5 - 2,71 g/l
4-286 CORMAY ALPHA1MGLOB CALIBRATORS (S)  502-06 CALIBRATOR  - 6,9 mg/dl
CALIBRATOR  - 17,1 mg/dl
CALIBRATOR  - 34,3 mg/dl
CALIBRATOR  - 68,5 mg/dl
CALIBRATOR  - 137,0 mg/dl
4-285 CORMAY ALPHA1MGLOB CALIBRATORS (U)  502-08
CALIBRATOR  - 3,4 mg/dl
CALIBRATOR  - 6,9 mg/dl
CALIBRATOR  - 17,1 mg/dl
CALIBRATOR  - 34,3 mg/dl
4-281 CORMAY Lp(a) CALIBRATORS

612-40

CALIBRATOR 1 - 8,4 mg/dl
CALIBRATOR 2 - 19,5 mg/dl
CALIBRATOR 3 - 35,8 mg/dl
CALIBRATOR 4 - 64,7 mg/dl
CALIBRATOR 5 - 91,5 mg/dl
5-182 CORMAY CK-MB CALIBRATOR 608-18
197 U/l  (3,283 µkat/l)
5-181 CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATORS
605-01
101 mg/dl
5-151 CORMAY VALPROIC ACID CALIBRATORS
701-12
 
CALIBRATOR 1 – 0,0 µg/ml
CALIBRATOR 2 – 16,94 µg/ml
CALIBRATOR 3 – 21,82 µg/ml
CALIBRATOR 4 – 44,29 µg/ml
CALIBRATOR 5 – 93,28 µg/ml
CALIBRATOR 6 – 143,46 µg/ml 
5-185 CORMAY CYSTATIN C CALIBRATORS
605-18
 
CALIBRATOR 1   0,25 mg/l
CALIBRATOR 2   0,50 mg/l
CALIBRATOR 3  1,00 mg/l
CALIBRATOR 4   2,00 mg/l
CALIBRATOR 5   4,00 mg/l
CALIBRATOR 6   8,00 mg/l

Kontrole

Nr kat. ZESTAW SERIA
5-172 CORMAY SERUM HN 504-05; 504-05A; 505-05A; 507-05B; 508-05B; 509-05B; 510-05B; 511-05C; 510-05C; 512-05C; 601-05C; 602-05C604-05C; 604-05D, 604-05E; 605-05E; 606-05E; 607-05E; 609-05E; 609-06A; 610-05E; 611-06A; 612-06A; 701-06A; 701-06B; 703-06B; 704-06B; 705-06B; 705-06C; 706-06C; 708-06C; 708-06D; 709-06D; 711-06E; 712-06E; 801-07;
5-173 CORMAY SERUM HP 504-05; 505-05A; 506-05A; 507-05B; 508-05B; 510-05C; 511-05C; 512-05C; 601-05C; 602-05D606-06A; 607-06A; 609-06B; 610-06B; 611-06B; 612-06B; 701-06C; 703-06C; 704-06C; 705-06C; 706-06D; 708-06D; 709-06E; 710-06E; 711-07; 712-07A; 801-07A;
4-288 CORMAY IMMUNO-CONTROL I 510-3537; 511-3638; 512-3638; 603-3638; 603-3739; 606-3840; 609-3941; 612-4042; 705-4143; 708-4143; 710-4244; 711-4345;
4-290 CORMAY IMMUNO-CONTROL II 509-4342; 603-4443; 609-4544; 612-4645; 708-4746; 710-4847; 711-4948; 801-5049;
4-291 CORMAY IMMUNO-CONTROL III 510-48; 601-49; 604-51; 610-52; 706-53; 709-54; 710-55; 711-56;
5-179 CORMAY LIPID CONTROL 1 504-2316; 506-2316A; 511-2316B; 602-2356; 602-2356A; 703-2356B; 708-2356B; 711-2395;
5-180 CORMAY LIPID CONTROL 2 505-2259; 506-2318; 510-2318A; 602-2358; 602-2358A; 609-2358B; 704-2358B; 707-2358B; 711-2397;
4-328 CORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS 505-18; 508-18; 511-19; 604-20; 608-21; 609-21; 610-21; 611-21; 701-21; 703-21; 705-21; 708-21; 709-21; 711-22;
5-161 CORMAY URINE CONTROL LEVEL 1 511-25; 601-26; 603-27; 603-28; 604-28; 607-29; 610-30; 612-31; 702-32; 703-32; 704-33; 705-34; 707-35; 709-36; 801-37;
5-162 CORMAY URINE CONTROL LEVEL 2 511-23; 601-24; 603-25; 603-26; 607-27; 610-28; 612-29; 703-30; 705-31; 707-32; 707-33;
5-163 CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS 601-28; 603-29; 603-30; 604-30; 607-29; 610-31; 611-313132; 612-323233; 702-333334; 704-343435; 705-353536; 705-353537; 707-363638; 708-373739; 711-383840;
4-460 CORMAY CYSTATIN C CONTROLS 409-11; 410-12; 505-13;507-14; 510-15; 605-16; 612-17; 711-18;
5-152 CORMAY VALPROIC ACID CONTROLS 607-09; 609-09; 610-1009; 611-1009; 701-1009;
5-107 CORMAY TDM CONTROLS 704-1009; 706-1009; 708-1010; 710-1010;

Nr kat. ZESTAW SERIA Miano
4-492 CORMAY Lp(a) CONTROL N
604-22
18,9 mg/dl
4-493 CORMAY Lp(a) CONTROL P
604-15
 
53,1 mg/dl
4-293 CORMAY APOLIPOPROTEIN CONTROL
409-14
 
APO A1 - (0,96-1,44 g/l)
APO B - (0,94-1,41 g/l)
5-183 CORMAY CK-MB CONTROL N
612-05
40,3 U/l (32,2- 48,3)
5-184 CORMAY CK-MB CONTROL P
612-05
155 U/l (124-186)
4-459 CORMAY D-DIMER CONTROLS
702-4040
 (L) - 2,5 ± 1 µg/ml
 (H) - 9 ± 3 µg/ml
4-461 CORMAY MICROALBUMIN CONTROL
512-17
64,3 mg/l ( 52,73 mg/l – 75,87 mg/l)
4-461 CORMAY MICROALBUMIN CONTROL II GEN 706-01

          64,5 mg/l (52,9 mg/l – 76,1 mg/l)

5-149 CORMAY BILE ACID CONTROLS 612-1717
 (L) - 28,4 ± 4,3 µmol/l
 (H) - 94,1 ± 14,1 µmol/l


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.