Menu
   
      Nagrody
 
  Relacje inwestorskie
 


 
   
   

09.02.2012 Nagrody za największy sukces i najlepsze perspektywy wśród spółek z GPW.

8 lutego, podczas wieczornej uroczystej gali w warszawskiej Galerii Porczyńskich, odbyło się wręczenie nagród w plebiscycie Giełdowa Spółka Roku, który co roku organizuje dziennik gospodarczy „Puls Biznesu”
więcej informacji

Firma PZ CORMAY S.A. została laureatem Międzynarodowego Konkursu „Eurocertyfikatu”- edycja 2008 w kategorii „Certyfikat Wiarygodności Firmy”.

12.06.2008 CORMAY FIRMA INNOWACYJNA 2008

PZ CORMAY S.A. została laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w kategorii FIRMA INNOWACYJNA
 więcej informacji

 

2003 - Laureat nagrody Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i "Rynków Zagranicznych" - Wybitny Polski Eksporter - Poland's Outstanding Busines Partner of Year 2003.

List gratulacyjny od Aleksandra Kwaśniewskiego

1994 - Wyróżnienie prestiżową nagrodą w IV edycji konkursu "Teraz Polska". Nagroda wręczona przez Prezydenta RP – Lecha Wałęsę, przyznana za zestaw do oznaczania stężenia cholesterolu metodą enzymatyczną CORMAY CHOL PAP.


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.