Menu
   
      Aktualizacje dla Użytkowników
 
  Relacje inwestorskie
 


 
DATA NOTATKA PDF
2018 12 10 Cormay Multicalibrator Level 1 i Level 2 - zmiana produktu
2018 05 16 Diluent for Mythic 22 - rekomendowana procedura
2018 02 23 Detergent B - CD80 Detergent nota informacyjna
2018 02 19 Procedura dezynfekcji aparatów Mythic
2017 10 02
Zestawy do oznaczania stężenia albuminy  - zmiana klasyfikacji
2017 06 07 HAEM 12 CONTROL, HAEM 8 CONTROL - ZMIANY
2017 05 12 BS-400 EFEKT PRZENIESIENIA
2017 04 27 ODCZYNNIKI CYJANKOWE - wycofanie z oferty
2017 02 17 WZORCE -wycofanie z oferty wzorców o wysokich mianach
2016 12 20 ERRATA do zestawów GLUCOSE (A-200, A-300, Prestige 24i)
2016 03 31 ACCENT-200, ACCENT-200 II GEN EFEKT PRZENIESIENIA
2018 05 23 EFEKT_PRZENIESIENIA_ACCENT-200_ACCENT-200_II_GEN_ACCENT-220S_05.2018
2016 03 14 GGT - zmiana metody oznaczania aktywności
2016 03 11 MG - wydłużenie daty ważności i zmiana liniowości
2016 02 16

ACCENT-300 UA/UA PLUS aktualizacja aplikacji.

2016 02 02 Klasyfikacja analizatora ACCENT-300 według Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.
2016 02 02 Klasyfikacja HDL DIRECT II GENERACJI według Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.