Menu
   
 
  Investor Relations
 


 

EC Declaration of Conformity

Diagnostic set for serum protein electrophoresis  
Cat. No Diagnostic set Contents   Insert
   
6-048 CORMAY GEL PROTEIN 100 Diagnostic set for serum protein electrophoresis  
       

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.