Menu
   
      Parasitology
 
  Investor Relations
 


 
 •  Paraclin ®S NEW 
 • Collection tube with a spoon under the cap
 • Glass beads facilitating the homogenous suspension
 • Two filters: 250 µm i 400 µm
 • Centrifuge filtration
 • No need for Ethyl Acetate
 • Formalin Free Fixative
 • Shelf life 3 years
 • Well preserved morphology after 7 days of permanence in the fixative
 • High clarity of sediment for microscopic examination
 • 15 ml size centrifuge buckets


Catalogue no. F-099

>> PDF Catalog <<

      


 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.