Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

C++ EMBEDDED SOFTWARE DEVELOPER

Miejsce pracy: Warszawa/Lublin

 

Dołączając do zespołu będziesz odpowiedzialny/a za:

 • Projektowanie oprogramowania analizatorów medycznych wraz z działem Badań i Rozwoju
 • Analizę wymagań,  tworzenie kolejnych wersji, testowanie i wrażanie oprogramowania
 • Eliminację błędów oprogramowania
 • Przygotowanie i nadzór nad dokumentacją techniczną
 • Współpracę z zagranicznym zespołem ekspertów tworzących urządzenia

 

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (informatyka, elektronika) lub pokrewne
 • Bardzo dobra znajomość C i C++ (min. 3 lata komercyjnego doświadczenia)
 • Dobra znajomość przynajmniej dwóch z poniższych:
  • Qt,
  • Linux embedded (ARM, Phytec, Pengutronix PTXdist),
  • Micorchip PIC, MPLAB, FreeRTOS
  • Komunikacja TCP/IP i programowanie asynchroniczne,
  • SQL (PostgreSQL, SQLite)
 • Posługiwanie się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pracę w międzynarodowym środowisku

 

Mile widziane:

 • Znajomość zagadnień z zakresu analitycznego sprzętu medycznego, w szczególności dotyczącego hematologii
 • Prawo jazdy kat. B
 • Gotowość na podróże krajowe i zagraniczne
 • Znajomość SPI
 • Doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji (w szczególności Git)
 • Doświadczenie w pracy z systemami CI (w szczególności Hudson/Jenkins)
 • Znajomość frameworków do testowania (w tym takich jak Google Test / Qt Test/ CppUnit)
 • Doświadczenie w posługiwaniu się narzędziami diagnostycznymi w tym debuggerami
 • Znajomość IDE takich jak Qt Creator i Microsoft Visual Studio
 • Znajomość zagadnień związanych z UX / projektowaniem interfejsów użytkownika
 • Doświadczenie w pracy w metodologiach zwinnych (w szczególności SCRUM)
 • Znajomość języka francuskiego

 

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Ciekawą pracę w zespole specjalistów z wielu dziedzin przy projekcie stworzenia analizatora do badania krwi
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w branży urządzeń medycznych
 • Umowę o pracę lub kontrakt B2B
 • Niezbędne narzędzia pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl w temacie podając numer referencyjny: CC_WARSZAWA

Do przesłanych dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.