Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:


SPECJALISTA DS. PRAWNO - ADMINISTRACYJNYCH
Miejsce pracy: Warszawa

Dołączając do zespołu będziesz odpowiedzialny/a za:

 • organizację i obsługę posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy,
 • opracowywanie projektów protokołów posiedzeń, uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 • sporządzanie i publikacja raportów bieżących i okresowych spółki giełdowej;  monitoring oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu,
 • aktualizację i kontrolę dokumentów, regulaminów oraz umów związanych z działalnością firmy,
 • bieżące wsparcie pracy Zarządu
 • wspieranie organizacji pracy biura w Warszawie.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziany: prawo lub administracja,
 • min 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku/ w podobnym zakresie odpowiedzialności (mile widziane doświadczenie w spółce notowanej na GPW),
 • znajomość regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych spółek giełdowych,
 • znajomość ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej,
 • praktyczna znajomość prawa, szczególnie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Kodeksu Cywilnego,
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office,
 • wysoka dbałość o szczegóły.

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl w temacie podając numer referencyjny: SPA_Warszawa


Do przesłanych dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.