Menu
   
      Młodszy księgowy
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
MŁODSZY KSIĘGOWY
Miejsce pracy: Lublin


Dołączając do zespołu będziesz odpowiedzialny/a za:

 • księgowanie faktur, wyciągów bankowych oraz  innych dokumentów księgowych
 • bieżącą kontrolę zapisów księgowych i uzgadnianie kont rozrachunkowych
 • przygotowywanie danych do deklaracji podatkowej VAT-7
 • sporządzanie raportów o stanie należności i zobowiązań firmy,
 • udział w pracach bilansowych związanych z zamknięciem okresów obrachunkowych,
 • dokonywanie płatności krajowych

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • znajomość zasad i przepisów z zakresu rachunkowości, podatku VAT
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość pakietu MS Office
 • systematyczność, obowiązkowość, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl
w temacie podając numer referencyjny: MK_Lublin


Do przesłanych dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.