Menu
   
      Główny księgowy
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsce pracy: Lublin


Dołączając do zespołu będziesz odpowiedzialny/a za:

 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej
 • konsolidację sprawozdań finansowych dla spółek grupy
 • odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń podatkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT
 • dbanie o prawidłowy i terminowy obieg dokumentów księgowych
 • uczestniczenie w procesie planowania budżetów
 • opracowywanie procedur księgowo-finansowych oraz egzekwowanie ich przestrzegania
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (Urzędy Skarbowe, NBP, GUS)
 • współpraca z audytorami i  wdrażanie rekomendacji  poaudytowych
 • bieżące monitorowanie zmian w regulacjach prawnych

Nasze oczekiwania:

 • wyższe wykształcenie (ekonomiczne),
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównej/-go Księgowej/-ego, preferowane w firmie produkcyjnej lub usługowej
 • praktyczna znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IFRS)
 • bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości, przepisów dotyczących prawa bilansowego, podatkowego
 • znajomość procesów finansowo - księgowych i sprawozdawczych
 • umiejętność opracowywania analiz finansowych
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • ciągła aktualizacja wiedzy w zakresie przepisów rachunkowych i podatkowych

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku,
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl

Do przesłanych dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.