Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

PŁYNY MYJˇCE DO ANALIZATORÓW

WASHING SOLUTION CONCENTRATE

3-102

 

WASHING SOLUTION CONCENTRATE

3-103

PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION

3-104

 

PRESTIGE 24i ACID WASHING SOLUTION

3-105

 

ACCENT-200 ALKALINE WASHING SOLUTION

3-108

 

A-400 ALKALINE WASHING SOLUTION

3-110

ACCENT-300 ALKALINE WASHING SOLUTION

3-112

BIOLIS 50i ALKALINE WASHING SOLUTION

3-123

A-800 ALKALINE WASHING SOLUTION 7-897

ACCENT-200 ACID WASHING SOLUTION

3-109

 

A-400 ACID WASHING SOLUTION

3-111

ACCENT-300 ACID WASHING SOLUTION

3-113

BIOLIS 50i ACID WASHING SOLUTION

3-124

A-800 ACID WASHING SOLUTION 7-896

A-400 CONCENTRATED DETERGENT B

3-116

 

A-400 CONCENTRATED DETERGENT B

3-117

A-800 CONCENTRATED DETERGENT B

7-898

A-800 CONCENTRATED DETERGENT B

7-899

OS WASH

3-122

 

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.