Menu
   
      Odczynniki
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

HEMATOLOGIA

DILUENT

8-879

 

DILUENT

8-882

 

LYSING REAGENT

8-880

 

LYSING REAGENT CN FREE

8-883

 

DILUENT

8-866

 

DILUENT

8-886

 

CLEANER

8-868

 

LYSING REAGENT

8-870

 

LYSING REAGENT CN FREE

8-890

 

DILUENT NK

8-522

 

LYSING REAGENT NK 3

8-523

 

LYSING REAGENT NK 5

8-524

 

CLEANING REAGENT NK

8-525

 

ENZYMATIC CLEANER NK

8-527

 

DILUENT

8-892

 

LYSING REAGENT CN FREE

8-893

 

CLEANING REAGENT

8-894

 

ENZYMATIC CLEANER FORTE

8-895

 

FLUSH SET

8-896

 

DILUENT PLUS

8-875

 

LYSING REAGENT KX21 CN FREE

8-877

 

LYSING REAGENT KX21 CN FREE

8-884

ENZYMATIC CLEANER

8-831

 

ENZYMATIC CLEANER FORTE

8-513

 

DILUENT

8-813

 

LYSING REAGENT CN FREE

8-814

 

DILUENT

8-500

 

LYSING REAGENT CN FREE

8-501

 

LYSING REAGENT CN FREE

8-502

LYSING REAGENT EO

8-503

 

LYSING REAGENT BASO II

8-504

 

ENZYMATIC CLEANER

8-505

 

FLUSH

8-832

 

FLUSH

8-891

 

FLUSH

8-860

 

FLUSH

8-861

 

 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.