Menu
   
      Orphee
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Parametr

Nr katalogowy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Orphee

Myt-3D

MYT302

 

Myt-3D

MYT304N

 

Myt-3D

MYT306N

 

Myt-5D

MYT502

 

Myt-5D

MYT506N

Myt-CAL

MYTCAL2

 

DILUENT FOR MYTHIC 22

HM22-003-10

 

MYTHIC 18 M-PACK

HM18-010

CLEANER FOR MYTHIC 22

HM22-001-1

 

OnlyOne

HM22-002-1

 

Mythic 18-22 FLUSH-CLEANER

HM18-011-025

 

Mythic 18 Diluent

HM18-009-10

 

Mythic 18 Diluent

HM18-009-20

Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution

HM18-008-1

 

Mythic 18 Cyanide free Lytic Solution

HM18-008-05

Mythic 18-22 Enzymatic Cleaning Solution

HM18-007-1

 

Mythic TS Reagent Pack

HMTS-001-1

 

Mythic TS Buffer Box

HMTS-001-2

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.