Menu
   
      Blood control
 
  Investor Relations
 


 
Hematology Product Catalogue Hematology Product Catalogue

EC Declaration of Conformity

Control blood assay value sheets

Cat. no Reagent name

Volume per vial

Insert
MYTHIC 18
PARAMETERS: WBC, Ly%,#, Mo%,#, Gr%,#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, RDW%
8-604 HAEM 12 CONTROL L* 2,5 ml  
8-605 HAEM 12 CONTROL N* 2,5 ml
8-606 HAEM 12 CONTROL H* 2,5 ml
MYT302 MYT-3D TRI LEVEL (2L, 2N, 2H) x 2,5 ml  
MYT306N MYT-3D NORMAL LEVEL 6 x 2,5 ml  
* HAEM 12 CONTROL is also dedicated to Coulter, Abbott, BioChem Serono 9000, Hycel, Erma, Nihon Kohden, Danam, ABX,  Al. Systems,
MYTHIC 22
PARAMETERS: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, PLT, MPV, NEU%,#, MON%,#, LYM%,#, EOS%,#, BAS%,#, PDW, PCT
MYT502 MYT-5D TRI LEVEL (2L, 2N, 2H) x 2,5 m    
MYT506N MYT-5D NORMAL LEVEL 6 x 2,5 ml    
MYTCAL2 MYT-CAL 2 x 2,5 ml    
         
Coulter, Sysmex (except series NE), Abbott, Medonic, Nihon Kohden, BioChem, Danam, Contraves, Technicon-Bayer, Sebia, ABX, Labover
PARAMETERS:  WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV
8-601 HAEM 8 CONTROL L 2,5 ml
8-602 HAEM 8 CONTROL N 2,5 ml
8-603 HAEM 8 CONTROL H 2,5 ml
 
Sysmex K 800, K 1000, K 4500, KX21,KX 21N 
PARAMETERS: WBC, Ly%,#, Mxd%,#, Gr%,#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, RDW%
8-607 HAEM K-DIFF CONTROL L 2,5 ml
8-608 HAEM K-DIFF CONTROL N 2,5 ml
8-609 HAEM K-DIFF CONTROL H 2,5 ml
 


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.