Menu
   
      Blood control
 
  Investor Relations
 


 
Hematology Product Catalogue

EC Declaration of Conformity

Control blood assay value sheets

Cat. no Reagent name

Volume per vial

Insert  MSDS
MYTHIC 18
PARAMETERS: WBC, Ly%,#, Mo%,#, Gr%,#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, RDW%
8-604 HAEM 12 CONTROL L* 2,5 ml  
8-605 HAEM 12 CONTROL N* 2,5 ml
8-606 HAEM 12 CONTROL H* 2,5 ml
MYT302 MYT-3D TRI LEVEL (2L, 2N, 2H) x 2,5 ml    
MYT306N MYT-3D NORMAL LEVEL 6 x 2,5 ml    
* HAEM 12 CONTROL is also dedicated to Coulter, Abbott, BioChem Serono 9000, Hycel, Erma, Nihon Kohden, Danam, ABX,  Al. Systems,
MYTHIC 22
PARAMETERS: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, PLT, MPV, NEU%,#, MON%,#, LYM%,#, EOS%,#, BAS%,#, PDW, PCT
MYT502 MYT-5D TRI LEVEL (2L, 2N, 2H) x 2,5 m    
MYT506N MYT-5D NORMAL LEVEL 6 x 2,5 ml    
MYTCAL2 MYT-CAL 2 x 2,5 ml    
         
Coulter, Sysmex (except series NE), Abbott, Medonic, Nihon Kohden, BioChem, Danam, Contraves, Technicon-Bayer, Sebia, ABX, Labover
PARAMETERS:  WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV
8-601 HAEM 8 CONTROL L 2,5 ml
8-602 HAEM 8 CONTROL N 2,5 ml
8-603 HAEM 8 CONTROL H 2,5 ml
 
Sysmex K 800, K 1000, K 4500, KX21,KX 21N 
PARAMETERS: WBC, Ly%,#, Mxd%,#, Gr%,#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, RDW%
8-607 HAEM K-DIFF CONTROL L 2,5 ml
8-608 HAEM K-DIFF CONTROL N 2,5 ml
8-609 HAEM K-DIFF CONTROL H 2,5 ml
 


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.