Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

Informacja o wyniku postępowania / 06.10.2017

Postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria. Ogłoszone zostanie kolejne zapytanie ofertowe.

 

 

 PROTOKÓŁ

z otwarcia ofert w  ramach zapytania ofertowego na zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi Medica, 13-16 listopada 2017, Dusseldorf/ Niemcy

 

 

Postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert spełniających kryteria.

Ogłoszone zostanie kolejne zapytanie ofertowe.

W dniu 05.10.2017 roku o godzinie 14:30 w Lublinie, ul. Rapackiego 19 A (oddział lubelski PZ Cormay S.A.) reprezentowanym przez Komisję w składzie:

1.       Aleksandra Pudełek

2.       Ewa Kozłowska

3.       Edyta Kozak

Dokonano otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi Medica, 13-16 listopada 2017, Dusseldorf/ Niemcy w ramach projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand, wniosek o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-14-0110/16.

W dniu 27.09.2017 r. zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420 pod numerem 8184

Zapytanie zostało również zamieszczone na stronie internetowej firmy www.cormay.pl, w Bazie Konkurencyjności jak również przesłane drogą elektroniczną do następujących firm:

1.       WORLD EXPO International Sp. z o.o.

fkantowicz@world-expo.com.pl

 1. Messe Projekt S.C.

biuro@messeprojekt.pl

 1. Seto Design Sp. z o.o.

k.polak@setodesign.pl


 

Do dnia składania ofert tj. do 4 października 2017 r. do godziny 23:59 do zamawiającego wpłynęły poniższe oferty:

 

Nazwa firmy

Data wpływu oferty

Informacja o spełnieniu warunku dot. braku powiązań

Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Opis

Proponowana cena netto

Proponowana cena brutto

Termin realizacji

Seto Design Sp. z o.o.

Data: 2017-10-04

Godzina: 17:16

Tak

Tak

Wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej (72m2 – 6 x 12), numer stoiska 3B52 oraz obsługa stoiska, zgodnie z przedstawioną specyfikacją

140 000,00 zł

172 200,00 zł

2017-11-12

 

 

 

 

Razem:

140 000,00 zł

172 200,00 zł

 

 W wyniku otwarcia ofert, komisja podjęła decyzję o konieczności wezwania oferenta do uzupełnień następujących pozycji:

1)       referencje

 

Termin składania uzupełnień ustalono do dnia 06.10.2017 roku do godziny 12:00.

 Godzina zakończenia spotkania 15:00.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup usługi polegającej na wykonaniu zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi Medica, 13-16 listopada 2017, Dusseldorf/ Niemcy


1.  Nazwa Zamawiającego
   
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
Wiosenna 22, 05-092 Łomianki
ODDZIAŁ LUBLIN
20-150 Lublin
ul. Rapackiego 19A


2. Postanowienia ogólne
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności, w związku z realizacją projektu pt. „Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w „Programie promocji branży sprzętu medycznego”” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MSP w promocji marek produktowych – Go to Brand.


3. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zabudowy stoiska na potrzebę targów Medica 2017 odbywających się w dniach 13-16 listopada 2017, Dusseldorf/ Niemcy oraz jego obsługa w trakcie trwania wystawy.  Powierzchnia stoiska Cormay (72m2 – 6 x 12). Numer stoiska 3B52.
Lokalizacja do obejrzenia na stronie www.medica.de

Kod CPV: 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw


Oferta powinna obejmować następujący zakres:

• Wykonanie obliczeń obciążeń statycznych wymaganych przez organizatora na podstawie projektu stoiska
• Wykonanie zabudowy zgodnie z załączonym projektem zabudowy  – Załącznik 3, ustaleniami z PZ Cormay oraz wymogami organizatora targów Messe Dusseldorf,
• Wykonanie zabudowy stolarskiej stoiska z płyty MDF:

 • Ściany białe: płyta MDF 18mm, szpachlowane łączenia elementów kasetonowych, malowane białą emulsją, wykończenie matowe. Malowanie wg określonej przez Zamawiającego kolorystyki, ukośne ścianki VIProomów zwieńczone panelami plexi glass szronioną 3mm, 2000x500mm
 • Ściany czerwone: płyta MDF 18mm, wykończenie plexi glass 1,5mm/Perspex Red 433; wydruk UV na plexi glass; wnęki podświetlane od góry pod kieszenie na ulotki
 • Ściany tylne: płyta meblowa, laminowana, biała


• Podłoga: podest modułowy, moduły o wymiarach 1000x40x2000mm: stopy płyta meblowa 12mm+18mm; panel podłogowy biały, wykończenie na wysoki połysk, klasa ścieralności AC4. Podłoga pozwalająca na przeprowadzenie instalacji do lad ekspozycyjnych
• Lady produktowe/ekspozycyjne wg projektu: płyta meblowa, wykończenie HIPS biały:

 • Ekspozytor duży Orphee: cokół lustrzany laminat, 4 szafki zamykane na klucz, wbudowane 2 monitory 21”, przy jednym drzwiczki rewizyjne/dostęp do monitorów; frezowane/podświetlane hasło na kolor czerwony
 • Ekspozytor mały Orphee: podświetlane blaty pod analizatory
 • Ekspozytor Cormay: podświetlane blaty pod analizatory

• Lada InfoDesk: płyta meblowa; wykończenie biały HIPS; cokół lustrzany laminat, oświetlony LED; wyposażona w szafkę 2szkrzydłową, z półką, zamykana na zamek, logotypy: naklejka plotowana
• Ekspozytor LCD: płyta meblowa, wykończenie biały HIPS:

 • Front: LCD 80”, zabudowane w kasetonie wolnostojącym o wymiarach 1400x2200x350,
 • Tył: plexi z wydrukiem
 • Bok: totem „Polska”; istniejący element, własność Zamawiającego

• Wyposażenie stoiska w meble nie miej niż:

 • 24 krzesła w kolorze białym
 • 4 stoły w kolorze białym, blaty okrągłe średnica 800mm
 • 2 stoły w kolorze białym, blaty okrągłe średnica min. 800mm
 • 2 stołki barowe białe siedziska
 • 28 plastikowych kieszonek na ulotki w formacie A4,

• Zaplecze kuchenne

 • drzwi płytowe, wykończone plexi glass 1.b)
 • lodówka h=875mm
 • zlew jednokomorowy
 • blat roboczy 1200x18x450
 • 2 stołki barowe
 • Regał plastikowy 1200x1600x400
 • Kosz na śmieci
 • Wieszaki na ubrania haczykowe
 • Czajnik elektryczny

• Szafa 900x1500x450mm /dostęp od strony  VIProom 1

 • Fronty wykończone plexi glass 1.b)
 • Wieszaki na ubrania haczykowe
 • Zaplecze/ składzik VIProom2: wieszaki na urania haczykowe, drzwi płytowe, wykończone plexi glass 1.b)

• Hasła/Logotypy w ścianach: frezowane /podświetlane, oświetlenie LED, plexi Opal LED. Logo Orphee czerwone: kaseton plexiglass/oświetlenie boczne i frontowe (białe elementy)/grubość plexi 10/4mm (powierzchnia świecąca)

• Sufit:

 • Neorama VIProom 1: rama aluminiowa, profil o przekroju 100mm, tkanina po podświetleń biała, oświetlenie LED, 4200x3700x2300 mm
 • Neorama VIProom 1: rama aluminiowa, profil o przekroju 100mm, tkanina półtransparentna biała, 4200x3700x2300 mm
 • Neorama VIProom 2: rama aluminiowa, profil o przekroju 100mm, tkanina po podświetleń biała, oświetlenie LED, 4000x3500x2000mm

• Panel roślinny: VIProom2, wbudowany panel roślinny o wymiarach 2000x300; rośliny zielone:

 • Dracaena Kerr
 • Epipremnum Schott
 • Phyllitis scolopendrium

• Cuby podwieszane: istniejący element, własność Zamawiającego:

 • 2x 1000x1000x1000, 2x 500x5000x500, 2x 250x250x250
 • Branding istniejący: 3 stronny, folia logo Cormay na 2 Cubach 1000x1000x1000mm

• System podwieszeń: TrasAluSystem, ok.12m kratownicy (dostosowanie się do warunków technicznych hali), serwis/montaż po stronie Organizatora
• Oświetlenie górne: 8 szt., 150W, lampy halogenowe, barwa neutralna, min. 4200K
• Odpowiedzialność za zabudowę (ryzyko, szkody, odpowiedzialność w stosunku do organizatora)
• Utrzymanie sprawności i obsługa techniczna stoiska,
• Koszt, który uwzględnia wszelkie koszty wytworzenia, utrzymania w okresie trwania targów a następnie demontażu, a w szczególności koszty ludzkie, ubezpieczenia, transportowe, a także inne związane z kosztem wytworzenia
• Usuwanie usterek w ciągu 1h od zgłoszenia ich przez Zamawiającego,
• Ubezpieczenie na pokrycie szkód i odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich,
• Ubezpieczenie od szkód w czasie transportu elementów zabudowy,
• Całkowite wstrzymanie się Wykonawcy od wykorzystywania zabudowy do promocji innych i siebie,
 oprócz Zamawiającego według jego ustalonych kryteriów,
• Demontaż stoiska,
• Transport wszelki elementów zabudowy stoiska jak i ich nośników i opakowań
• Transport, pobyt ekipy montażowej
• Rozładunek i załadunek ekspozycji na paletach (montaż – demontaż)
• Wykonanie drobnych korekt projektu zabudowy przez wykonawcę na prośbę i po uzgodnieniu z firmą Cormay.

4.    Termin realizacji zamówienia 
Okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z wybranym wykonawcą do 17 listopada 2017r.
Dostarczenie kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska - do dnia 12.11.2017r,
Demontaż kompletnej zabudowy stoiska i wykonanie prac usunięcia wszelkich pozostałości – do dnia 17 listopada 2017r

5.    Miejsce realizacji zamówienia
Miejsce realizacji zamówienia – Dusseldorf/ Niemcy.


6.    Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:
a) Wykonawca ma zarejestrowaną siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej lub innego kraju Unii Europejskiej
b) Wykonawca posiada merytoryczne przygotowanie i potencjał do wykonania zabudowy zgodnie z załączonym projektem i opisem przedmiotu zamówienia, a także posiada udokumentowane doświadczenie w wykonaniu dwukrotnej realizacji zabudowy w obiekcie Messe Dusseldorf w Dusseldorfie zakończonej wypłatą wynagrodzenia od zleceniodawcy.
c) Wykonawca posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonywania przedmiotu zamówienia
na targach międzynarodowych w okresie ostatnich 3 lat od publikacji niniejszego postępowania.
Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie:
Pkt.3 a) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)
Pkt.3 b) Minimum 2 referencji potwierdzających, wymagane w pkt. 3c) doświadczenie.
Pkt.3 c) Oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 2)
4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 3.
5. Złożenie dokumentów, z których nie wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak dokumentów o których mowa w pkt. 3, będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.
6. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.


7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Podana w ofercie cena ma być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wariantowych.
5. Ceną oferty jest cena netto za realizację przedmiotu zamówienia.


8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
1. Kryteria oceny ofert:
Zakup usługi wykonania zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi Medica, 13-16 listopada 2017, Dusseldorf/ Niemcy
a) Cena - 70%
b) Termin dostarczenia kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska - 30%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena: 70 % - Wartość punktowa kryterium „Cena” (max 70 pkt.) wyliczana wg wzoru:

Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert,
--------------------------------------------------------------    x 70
Wartość netto wskazana w badanej ofercie


Termin dostarczenia kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska – 30% - Wartość zależna od zadeklarowanej daty dostarczenia kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska  (należ podać dd-mm-rrrr dostarczenia; data nie może przekraczać terminu - 12.11.2017)

Termin dostarczenia kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska -  (max 30 pkt.) wyliczany wg. wzoru:
      
Najwcześniejszy termin dostarczenia kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska wskazany wśród otrzymanych ofert
---------------------------------------------------------------------------------------    x 30
Termin dostarczenia kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska wskazany w badanej ofercie

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach a-b. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy/Wykonawcom, którego/których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów (maks. 100pkt. w odniesieniu do danej części przedmiotu zamówienia).
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.


9.  Sposób przygotowania oferty
1. Złożona oferta powinna zawierać:

 • nazwę i adres oferenta,
 • datę sporządzenia,
 • cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,
 • termin ważności oferty,
 • termin dostarczenia kompletnej i funkcjonalnej zabudowy stoiska,
 • warunki i termin płatności,
 • podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

2. Do oferty należy dołączyć:
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2.
c. Kopie minimum 2 referencji (zgodnie z punktem 3b).
3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy PZ CORMAY Spółka Akcyjna ul. Rapackiego 19A 20-150 Lublin lub mailem na apudelek@cormay.pl


10. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem oferty i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie
do dnia 4 października 2017r. do godziny 23:59.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej na adres: apudelek@cormay.pl
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Aleksandra Pudełek (Specjalista ds. Komunikacji), tel.: +48 749 44 00 wew. 453, email: apudelek@cormay.pl
5. Zapytanie ofertowe jest dostępne do pobrania na stronie http://www.pzcormay.pl/


11.     Wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
3. Załącznik nr 3 – Projekt zabudowy
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5. Załącznik nr 5 – Formularz oferty

12.    Termin ogłoszenia wyników oraz podpisania umowy
Termin ogłoszenia wyboru wykonawcy – do dnia 5.10.2017
Termin podpisania umowy na realizację zlecenia – do dnia 10.10.2017

13.    Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku gdy:
1. Nastąpi konieczność zmiany terminu lub sposobu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek zmian zasad finansowania zadania wynikającego z podpisanych przez Zamawiającego umów z Instytucjami Pośredniczącymi;
2. Nastąpi zmiana adresu miejsca zamieszkania Wykonawcy w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz danych identyfikacyjnych;
3. Nastąpi zmiana adresu realizacji projektu lub siedziby Zamawiającego;
4. Nastąpi konieczność likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
5. Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
6. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówieniu nie wpłynęłaby na krąg Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.
7. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50%  całkowitej wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Wykonawcą. Zamówienia te muszą jednak być zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wszelkie zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie Zamawiającego. Za usługi dodatkowe uznaje się usługi nie objęte niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczające łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, ściśle związane z przedmiotem umowy, a warunkujące prawidłowe jej wykonanie – wynikłe w czasie realizacji zadania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zadania dodatkowego.


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.