Menu
   
      Medica 2017
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Medica 2017, Dusseldorf 13-16.11

Największe targi branżowe MEDICA w Dusseldorfie po raz kolejny mog± pochwalić się wysok± frekwencj± specjalistów z całego ¶wiata. Nasza firma w tym roku prezentowała szerok± ofertę odczynnikow±, promuj±c linie dedykowane do analizatorów BS-800/BS-800M oraz nowy w ofercie międzynarodowej odczynnik biochemiczny do oznaczania stężenia Prokalcytoniny. Poza aktualnymi projektami firmy: analizatorem biochemicznym Equisse oraz Mythic 120 dedykowanym hematologii prezentowano system do Parazytologii - Paraclin S.


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.