Menu
   
      Medica 2017
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Medica 2017, Dusseldorf 13-16.11

Największe targi branżowe MEDICA w Dusseldorfie po raz kolejny mogą pochwalić się wysoką frekwencją specjalistów z całego świata. Nasza firma w tym roku prezentowała szeroką ofertę odczynnikową, promując linie dedykowane do analizatorów BS-800/BS-800M oraz nowy w ofercie międzynarodowej odczynnik biochemiczny do oznaczania stężenia Prokalcytoniny. Poza aktualnymi projektami firmy: analizatorem biochemicznym Equisse oraz Mythic 120 dedykowanym hematologii prezentowano system do Parazytologii - Paraclin S.


 

 PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 77 205 008,00 PLN.