Menu
   
      Starszy Specjalista w Dziale Kontrolingu
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Starszy Specjalista w Dziale Kontrolingu
Miejsce pracy: Lublin

Dołączając do zespołu będziesz odpowiedzialny/a za:

 • przygotowywanie planów budżetowych oraz kontrolę ich realizacji,
 • wykonywanie kalkulacji dotyczących oceny rentowności planowanych projektów i inwestycji,
 • kontrolę kosztów i przychodów,
 • tworzenie bazy danych i zapisów księgowych,
 • sporządzanie cyklicznych raportów finansowych i giełdowych.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu: finanse, ekonomia, rachunkowość lub pokrewne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w kontrolingu i analizach, najlepiej w firmie produkcyjnej,
 • znajomość zagadnień rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań Zarządu oraz raportów giełdowych,
 • biegła obsługa MS Excell
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zdolność analitycznego myślenia i łatwość w pracy z liczbami,
 • skrupulatność, dokładność i terminowość.

Oferujemy pracę, w którym otrzymasz:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku,
 • możliwość awansu na stanowisko Kierownika Działu Kontrolingu,
 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl w temacie podając numer referencyjny: DK_Lublin.


Do przesłanych dokumentów aplikacyjnych prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.