Menu
   
      Substrates
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat.No Name                         

Quantity                    

Insert

ALBUMIN
2-213 Liquick Cor-ALBUMIN mini + standard 2 x 30 ml -  
2-239 Liquick Cor-ALBUMIN 30 + standard 6 x 30 ml -  
2-238 Liquick Cor-ALBUMIN 60 + standard 6 x 60 ml -  
2-294 Liquick Cor-ALBUMIN 500  4 x 500 ml -  
TOTAL PROTEIN
2-221 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN mini + standard II GENERATION 2 x 30 ml    
2-240 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 30 + standard II GENERATION 6 x 30 ml    
2-236 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 60 + standard II GENERATION 6 x 60 ml    
 2-237  Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 120 II GENERATION 6 x 120 ml    
2-295 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 500 II GENERATION 4 x 500 ml    
BILIRUBIN (TOTAL)
2-214 Liquick Cor-BIL TOTAL 30 
II GENERATION
5 x 25 ml 1 x 25 ml  
2-245 Liquick Cor-BIL TOTAL 60 
II GENERATION
5 x 50 ml 1 x 50 ml  
2-246 Liquick Cor-BIL TOTAL 120 
II GENERATION
5 x 100 ml 1 x 100 ml  
2-296 Liquick Cor-BIL TOTAL 500
II GENERATION
3 x 417 ml 1 x 250,2 ml  
2-343 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY-EVELYN 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
2-344 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY-EVELYN 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
2-345 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY-EVELYN 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
2-349 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY-EVELYN  "bulk" 1 x 4000 ml 2 x 500 ml  
2-350 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY-EVELYN  500 3 x 400 ml 1 x 300 ml
BILIRUBIN (DIRECT) 
2-215 Liquick Cor-BIL DIRECT mini
III GENERATION
2 x 22 ml  1 x 11 ml   
2-247 Liquick Cor-BIL DIRECT 30
III GENERATION
 4 x 27 ml 1 x 27 ml   
2-248 Liquick Cor-BIL DIRECT 60 
III GENERATION
4 x 54 ml  1 x 54 ml   
2-297 Liquick Cor-BIL DIRECT 500
III GENERATION
3 x 360 ml  1 x 270 ml   
2-273

Liquick Cor-BIL DIRECT "bulk"
III GENERATION

1 x 4000 ml  2 x 500 ml   
2-346 Liquick Cor-BIL DIRECT MALLOY-EVELYN mini 2 x 24 ml 1 x 6 ml  
2-347 Liquick Cor-BIL DIRECT MALLOY-EVELYN 30 5 x 24 ml 1 x 15 ml  
2-348 Liquick Cor-BIL DIRECT MALLOY-EVELYN 60 5 x 48 ml 1 x 30 ml  
2-290 Liquick Cor-BIL DIRECT MALLOY-EVELYN "bulk" 1 x 4445 ml 1 x 278 ml

* from September 1, 2016 we will discontinue offering the following products

 

CHOLESTEROL
2-212 Liquick Cor-CHOL mini 
+ standard
2 x 30 ml -  
2-211 Liquick Cor-CHOL 30 + standard 6 x 30 ml -  
2-204 Liquick Cor-CHOL 60 + standard 6 x 60 ml -  
2-205 Liquick Cor-CHOL 120 6 x 120 ml  -  
2-298 Liquick Cor-CHOL 500 4 x 500 ml -  
CHOLESTEROL HDL
2-053 CORMAY HDL 1-PRECIPITANT 2x25ml
2-STANDARD 2 x 5 ml

 

2-217 CORMAY HDL DIRECT mini
II GENERATION
2 x 30 ml 2 x 10 ml  
2-179 CORMAY HDL DIRECT
II GENERATION
4 x 30 ml 4 x 10 ml  
2-181 CORMAY HDL DIRECT 30
II GENERATION
3 x 30 ml 1 x 30 ml

 

2-182 CORMAY HDL DIRECT 60
II GENERATION
3 x 50 ml 1 x 50 ml  
2-183 CORMAY HDL DIRECT120
II GENERATION
3 x 100 ml 1 x 100 ml

 

2-184 CORMAY HDL DIRECT 500
II GENERATION
3 x 300 ml 1 x 300 ml  
2-226 CORMAY HDL DIRECT "bulk" 
II GENERATION
1 x 3000 ml 2 x 500 ml

 

CHOLESTEROL LDL      
2-216 CORMAY LDL DIRECT mini
II GENERATION
2 x 30 ml 2 x 10 ml  
2-180 CORMAY LDL DIRECT
II GENERATION
4 x 30 ml 4 x 10 ml  
2-191 CORMAY LDL DIRECT 30
II GENERATION
3 x 30 ml  1 x 30 ml 

 

2-192 CORMAY LDL DIRECT 60
II GENERATION
 3 x 50 ml 1 x 50 ml   
2-195 CORMAY LDL DIRECT "bulk"
II GENERATION
 1 x 3000 ml 2 x 500 ml 

 

GLUCOSE
2-218 Liquick Cor-GLUCOSE mini 
+ standard
2 x 60 ml -  
2-219 Liquick Cor-GLUCOSE 30 
+ standard
6 x 30 ml -  
2-201 Liquick Cor-GLUCOSE 60 
+ standard
6 x 60 ml -  
2-202 Liquick Cor-GLUCOSE 120 6 x 120 ml -  
2-203 Liquick Cor-GLUCOSE 500 4 x 500 ml -  
1-228  CORMAY GLUCOSE HEX mini 2 x 50 ml  1 x 20 ml   
1-229  CORMAY GLUCOSE HEX 30 5 x 25 ml  1 x 25 ml   
1-230  CORMAY GLUCOSE HEX 60 5 x 50 ml  1 x 50 ml   
1-231  CORMAY GLUCOSE HEX 120 5 x 100 ml  1 x 100 ml   
CREATININE
2-220 Liquick Cor-CREATININE mini 
+ standard
2 x 24 ml 1 x 12 ml  
2-232 Liquick Cor-CREATININE 30 
+ standard
5 x 24 ml 1 x 30 ml  
2-233 Liquick Cor-CREATININE 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
2-299 Liquick Cor-CREATININE 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
CREATININE ENZYMATIC
2-227 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC mini 2 x 18 ml 1 x 12 ml  
2-257 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 30 3 x 30 ml 1 x 30 ml  
2-267 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 60 3 x 60 ml 1 x 60 ml  
2-287 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 500 2 x 500 ml 1 x 500 ml  
URIC ACID
2-224 Liquick Cor UA mini + standard 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
2-235 Liquick Cor UA 30 + standard 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
2-208 Liquick Cor-UA 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
2-209 Liquick Cor-UA 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
2-308 Liquick Cor-UA 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
2-225 Liquick Cor-UA mini PLUS
+ standard
2 x 24 ml 1 x 12 ml  
2-260 Liquick Cor-UA 30 PLUS
+ standard
5 x 24 ml 1 x 30 ml  
2-277 Liquick Cor-UA "bulk" PLUS 1 x 4000 ml 2 x 500 ml  
UREA
2-223 Liquick Cor-UREA mini 
+ standard
2 x 24 ml 1 x 12 ml  
2-261 Liquick Cor-UREA 30 + standard 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
2-206 Liquick Cor-UREA 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
2-207 Liquick Cor-UREA 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
2-310 Liquick Cor-UREA 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
TRIGLYCERIDES
2-222 Liquick Cor-TG mini + standard 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
2-262 Liquick Cor-TG 30 + standard 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
2-253 Liquick Cor-TG 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
2-254 Liquick Cor-TG 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
2-311 Liquick Cor-TG 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
2-281 Liquick Cor-TG mono mini 2 x 30 ml -  
2-282 Liquick Cor-TG mono 30 6 x 30 ml -  
2-283 Liquick Cor-TG mono 60 6 x 60 ml -  
2-284 Liquick Cor-TG mono 120 6 x 120 ml -  
2-285 Liquick Cor-TG mono 500 4 x 500 ml -  
2-286 Liquick Cor-TG mono "bulk" 1 x 5000 ml -  
ETHANOL
2-178 CORMAY ETHANOL 30 6 x 30 ml -  
2-378 CORMAY ETHANOL 60 6 x 60 ml -  
BILE ACIDS
2-337 Liquick Cor-BILE ACIDS mini 1 x 30 ml 1 x 10 ml  
2-338 Liquick Cor-BILE ACIDS 30 3 x 30 ml  1 x 30 ml  
2-342 Liquick Cor-BILE ACIDS "bulk"  1 x 1500 ml  1 x 500 ml  
 LACTATE
2-185 Liquick Cor-LACTATE mini 1 x 30 ml   -  
2-186 Liquick Cor-LACTATE 30  3 x 30 ml  -  
2-187 Liquick Cor-LACTATE 60  3 x 50 ml   -  
2-188 Liquick Cor-LACTATE 120  3 x 100 ml  -  
2-190 Liquick Cor-LACTATE "bulk" 1 x 1500 ml   -  
URINE PROTEINS
2-196 Liquick Cor-URINE PROTEINS mini II GENERATION 2 x 30 ml -
2-197 Liquick Cor-URINE PROTEINS 30
II GENERATION
6 x 30 ml -
2-198 Liquick Cor-URINE PROTEINS 60
II GENERATION
6 x 60 ml -
2-199 Liquick Cor-URINE PROTEINS "bulk" II GENERATION 1 x 5000 ml -

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.