Menu
   
      Substrates
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat.No Name                         

Insert

ALBUMIN
2-239 Liquick Cor-ALBUMIN 30 + standard
2-238 Liquick Cor-ALBUMIN 60 + standard
3-326 Liquick Cor-ALBUMIN 120
TOTAL PROTEIN
2-240 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 30 + standard II GENERATION
2-236 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 60 + standard II GENERATION
 2-237 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 120 II GENERATION
BILIRUBIN (TOTAL)
2-214 Liquick Cor-BIL TOTAL 30 II GENERATION
2-245 Liquick Cor-BIL TOTAL 60 II GENERATION
2-246 Liquick Cor-BIL TOTAL 120 II GENERATION
2-343 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY-EVELYN 30
2-344 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY-EVELYN 60
2-345 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY-EVELYN 120
BILIRUBIN (DIRECT) 
2-247 Liquick Cor-BIL DIRECT 30 III GENERATION
2-248 Liquick Cor-BIL DIRECT 60 III GENERATION
3-329 Liquick Cor-BIL DIRECT 120 III GENERATION
2-347 Liquick Cor-BIL DIRECT MALLOY-EVELYN 30
2-348 Liquick Cor-BIL DIRECT MALLOY-EVELYN 60
B99-R0007 Liquick Cor-BIL DIRECT VANADATE 60
CHOLESTEROL
2-211 Liquick Cor-CHOL 30 + standard
2-204 Liquick Cor-CHOL 60 + standard
2-205 Liquick Cor-CHOL 120
CHOLESTEROL HDL
2-053 CORMAY HDL

2-179 CORMAY HDL DIRECT II GENERATION
2-181 CORMAY HDL DIRECT 30 II GENERATION

2-182 CORMAY HDL DIRECT 60 II GENERATION
2-183 CORMAY HDL DIRECT120 II GENERATION

CHOLESTEROL LDL  
2-180 CORMAY LDL DIRECT II GENERATION
2-191 CORMAY LDL DIRECT 30 II GENERATION

2-192 CORMAY LDL DIRECT 60 II GENERATION
2-193 CORMAY LDL DIRECT 120 II GENERATION
GLUCOSE
2-219 Liquick Cor-GLUCOSE 30 + standard
2-201 Liquick Cor-GLUCOSE 60 + standard
2-202 Liquick Cor-GLUCOSE 120
1-229  CORMAY GLUCOSE HEX 30
1-230  CORMAY GLUCOSE HEX 60
1-231  CORMAY GLUCOSE HEX 120
CREATININE
2-232 Liquick Cor-CREATININE 30 + standard
2-233 Liquick Cor-CREATININE 60
3-332 Liquick Cor-CREATININE 120
CREATININE ENZYMATIC
2-257 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 30
2-267 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 60
3-333 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 120
URIC ACID
2-224 Liquick Cor UA mini + standard
2-235 Liquick Cor UA 30 + standard
2-208 Liquick Cor-UA 60
2-209 Liquick Cor-UA 120
2-308 Liquick Cor-UA 500
2-235 Liquick Cor-UA II GENERATION 30 + standard
2-208 Liquick Cor-UA II GENERATION 60
2-209 Liquick Cor-UA II GENERATION 120
2-225 Liquick Cor-UA mini PLUS + standard
2-260 Liquick Cor-UA 30 PLUS + standard
2-277 Liquick Cor-UA "bulk" PLUS
UREA
2-223 Liquick Cor-UREA mini + standard
2-261 Liquick Cor-UREA 30 + standard
2-206 Liquick Cor-UREA 60
2-207 Liquick Cor-UREA 120
2-310 Liquick Cor-UREA 500
2-261 Liquick Cor-UREA 30 II GENERATION + standard
2-206 Liquick Cor-UREA  II GENERATION 60
2-207 Liquick Cor-UREA II GENERATION 120
TRIGLYCERIDES
2-262 Liquick Cor-TG 30 + standard
2-253 Liquick Cor-TG 60
2-254 Liquick Cor-TG 120
2-282 Liquick Cor-TG mono 30
2-283 Liquick Cor-TG mono 60
2-284 Liquick Cor-TG mono 120
ETHANOL
2-178 CORMAY ETHANOL 30
2-378 CORMAY ETHANOL 60
BILE ACIDS
2-338 Liquick Cor-BILE ACIDS 30
2-339 Liquick Cor-BILE ACIDS 60
2-340 Liquick Cor-BILE ACIDS 120
 LACTATE
2-186 Liquick Cor-LACTATE 30  
2-187 Liquick Cor-LACTATE 60
2-188 Liquick Cor-LACTATE 120
URINE PROTEINS
2-197 Liquick Cor-URINE PROTEINS 30
II GENERATION
2-198 Liquick Cor-URINE PROTEINS 60
II GENERATION

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.