Menu
   
      Substraty
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

Nr kat Zestaw

Wielkość opakowania

Instr. MSDS
ALBUMINA
2-213 Liquick Cor-ALBUMIN mini + wzorzec 2 x 30 ml -    
2-239 Liquick Cor-ALBUMIN 30 
+ wzorzec
6 x 30 ml -    
2-238 Liquick Cor-ALBUMIN 60 
+ wzorzec
6 x 60 ml -    
BIAŁKO CAŁKOWITE 
2-221 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN mini II GENERACJA
+ wzorzec 
2 x 30 ml -    
2-240 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 30 II GENERACJA
+ wzorzec 
6 x 30 ml -    
2-236 Liquick Cor-TOTAL PROTEIN 60 II GENERACJA
+ wzorzec 
6 x 60 ml -    
BILIRUBINA CAŁKOWITA 
2-214

Liquick Cor-BIL TOTAL 30
II GENERACJA

5 x 25 ml 1 x 25 ml    
2-245

Liquick Cor-BIL TOTAL 60
II GENERACJA

5 x 50 ml 1 x 50 ml    
2-343 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY EVELYN 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml    
2-344 Liquick Cor-BIL TOTAL MALLOY EVELYN 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml    
BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA
 2-215

Liquick Cor-BIL DIRECT mini

III GENERACJA

2 x 22 ml  1 x 11 ml     
 2-247

Liquick Cor-BIL DIRECT 30

III GENERACJA

4 x 27 ml   1 x 27 ml    
 2-248

Liquick Cor-BIL DIRECT 60

III GENERACJA

4 x 54 ml  1 x 54 ml     
2-346 Liquick Cor-BIL DIRECT MALLOY EVELYN mini 2 x 24 ml 1 x 6 ml    
2-347 Liquick Cor-BIL DIRECT  MALLOY EVELYN 30 5 x 24 ml 1 x 15 ml    
2-348 Liquick Cor-BIL DIRECT  MALLOY EVELYN 60 5 x 48 ml 1 x 30 ml    
CHOLESTEROL
2-212 Liquick Cor-CHOL mini 
+ wzorzec
2 x 30 ml -    
2-211 Liquick Cor-CHOL 30 
+ wzorzec
6 x 30 ml -    
2-204 Liquick Cor-CHOL 60 
+ wzorzec
6 x 60 ml -    
2-205 Liquick Cor-CHOL 120 6 x 120 ml      
CHOLESTEROL HDL
2-053 CORMAY HDL  1-PRECIPITANT 2 x 25 ml
2-STANDARD 2 x 5 ml
   
2-217 CORMAY HDL DIRECT mini
II GENERACJA
2 x 30 ml 2 x 10 ml    
2-179 CORMAY HDL DIRECT
II GENERACJA
4 x 30 ml 4 x 10 ml    
2-181 CORMAY HDL DIRECT 30
II GENERACJA
3 x 30 ml 1 x 30 ml    
2-182 CORMAY HDL DIRECT 60
II GENERACJA
3 x 50 ml 1 x 50 ml    
2-183 CORMAY HDL DIRECT 120
II GENERACJA
3 x 100 ml 1 x 100 ml    
CHOLESTEROL LDL 
2-216 CORMAY LDL DIRECT mini
II GENERACJA
2 x 30 ml 2 x 10 ml  
2-180 CORMAY LDL DIRECT
II GENERACJA
4 x 30ml 4 x 10 ml    
2-191 CORMAY LDL DIRECT 30
II GENERACJA
3 x 30 ml 1 x 30 ml    
2-192 CORMAY LDL DIRECT 60
II GENERACJA
3 x 50 ml 1 x 50 ml    
2-193 CORMAY LDL DIRECT 120
II GENERACJA
3 x 100 ml 1 x 100 ml    
GLUKOZA
2-218 Liquick Cor-GLUCOSE mini + wzorzec 2 x 60 ml -    
2-219 Liquick Cor-GLUCOSE 30 + wzorzec 6 x 30 ml -    
2-201 Liquick Cor-GLUCOSE 60 + wzorzec 6 x 60 ml -    
2-202 Liquick Cor-GLUCOSE 120 6 x 120 ml -    
2-203 Liquick Cor-GLUCOSE 500 4 x 500 ml -    
1-228 CORMAY GLUCOSE HEX mini 2 x 50 ml 1 x 20 ml  
1-229 CORMAY GLUCOSE HEX 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml    
1-230 CORMAY GLUCOSE HEX 60 5 x 50 ml 1 x 50 ml
1-231 CORMAY GLUCOSE HEX 120 5 x 100 ml 1 x 100 ml    
KREATYNINA
2-220 Liquick Cor-CREATININE mini + wzorzec 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
2-232 Liquick Cor-CREATININE 30 + wzorzec 5 x 24 ml 1 x 30 ml    
2-233 Liquick Cor-CREATININE 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml    
KREATYNINA ENZYMATYCZNA
2-227 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC mini 2 x 18 ml 1 x 12 ml    
2-257 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 30 3 x 30 ml 1 x 30 ml    
2-267 Liquick Cor-CREA ENZYMATIC 60 3 x 60 ml 1 x 60 ml    
KWAS MOCZOWY
2-224 Liquick Cor UA mini 
+ wzorzec
2 x 24 ml 1 x 12 ml    
2-235 Liquick Cor UA 30 
+ wzorzec
5 x 24 ml 1 x 30 ml    
2-208 Liquick Cor-UA 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml    
2-209 Liquick Cor-UA 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml    
2-225 Liquick Cor-UA mini PLUS
+ wzorzec
1 x 12 ml       
2-260 Liquick Cor-UA 30 PLUS
+ wzorzec
5 x 24 ml  1 x 30 ml     
2-258 Liquick Cor-UA 60 PLUS 5 x 48 ml   1 x 60 ml     
MOCZNIK
2-223 Liquick Cor-UREA mini 
+ wzorzec
2 x 24 ml 1 x 12 ml    
2-261 Liquick Cor-UREA 30 
+ wzorzec
5 x 24 ml 1 x 30 ml    
2-206 Liquick Cor-UREA 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml    
2-207 Liquick Cor-UREA 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml    
TRIGLICERYDY
2-222 Liquick Cor-TG mini 
+ wzorzec
2 x 24 ml 1 x 12 ml    
2-262 Liquick Cor-TG 30 
+ wzorzec
5 x 24 ml 1 x 30 ml

2-253 Liquick Cor-TG 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml    
2-254 Liquick Cor-TG 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml    
2-281 Liquick Cor-TG mono mini 2 x 30 ml -  
2-282 Liquick Cor-TG mono 30 6 x 30 ml -
2-283 Liquick Cor-TG mono 60 6 x 60 ml -    
ETHANOL
 2-178  CORMAY ETHANOL 30 6 x 30 ml     
 2-378  CORMAY ETHANOL 60 6 x 60 ml     
KWASY ŻÓŁCIOWE
2-337 Liquick Cor-BILE ACIDS mini 1 x 30 ml 1 x 10 ml    
2-338 Liquick Cor-BILE ACIDS 30 3 x 30 ml 1 x 30 ml  
2-339 Liquick Cor-BILE ACIDS 60 3 x 50 ml 1 x 50 ml    
 MLECZANY
2-185 Liquick Cor-LACTATE mini 1 x 30 ml   -      
2-186 Liquick Cor-LACTATE 30 3 x 30 ml  -    
2-187 Liquick Cor-LACTATE 60 3 x 50 ml  -    
URINE PROTEINS
2-196 Liquick Cor-URINE PROTEINS mini II GENERACJA 2 x 30 ml -
2-197 Liquick Cor-URINE PROTEINS 30 II GENERACJA 6 x 30 ml -
2-198 Liquick Cor-URINE PROTEINS 60 II GENERACJA 6 x 60 ml -


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.