Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

 ASYSTENT/KA ZARZĄDU DS. ADMINISTRACYJNO-PRAWNYCH
Miejsce pracy: Warszawa

Dołączając do zespołu będziesz odpowiedzialny/a za:

 • organizację i obsługę posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy,
 • opracowywanie projektów protokołów posiedzeń, uchwał Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
 • sporządzanie i publikację raportów bieżących i okresowych spółki giełdowej;  monitoring oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji podlegających raportowaniu,
 • aktualizację i kontrolę dokumentów, regulaminów oraz umów związanych
 • z działalnością firmy,
 • bieżące wsparcie pracy Zarządu,
 • wspieranie organizacji pracy biura w Warszawie.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, mile widziany: prawo lub administracja lub pokrewne,
 • min. roczne doświadczenie na podobnym stanowisku / w podobnym zakresie odpowiedzialności (mile widziane doświadczenie w spółce notowanej na GPW),
 • znajomość regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych spółek giełdowych,
 • znajomość ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej,
 • praktyczna znajomość prawa, szczególnie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Kodeksu Cywilnego,
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office,
 • wysoka dbałość o szczegóły.

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku,
 • możliwość bezpośredniej współpracy z Zarządem,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę kontraktową.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl w temacie podając numer referencyjny: AZA_Warszawa
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 


 

Informacje zgodne z wymaganiami RODO

Administratorem danych osobowych jest PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach  ul. Wiosenna 22. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawą  prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na  Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO ,przepisy prawa, związane z procesem zatrudnienia, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy oraz przepisy o ochronie danych osobowych art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a od 28 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dane osobowe zostały przekazane w sposób jawny i dobrowolny.


Pragniemy poinformować, iż w związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo:

 • dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych o ile pozwalają na to przepisy prawa
 • a także przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Pani/Pana dane nie będą polegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych do przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż okres 2 lat.
 • Pytania w zakresie Pani/Pana danych osobowych oraz w kwestii wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować do - e-mail: magdalena.pawelec@cormay.pl
 • Informujemy, ze inspektorem ochrony danych osobowych jest Pani Magdalena Pawelec


Do cv proszę zgodnie z Państwa wolą wkleić dowolną zgodę:

 1. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeby niniejszej rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
 2. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
 3. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych w zakresie: adres e-mail, numer telefonu w celu skontaktowania się z wybranymi kandydatami lub w celu przesłania ofert pracy lub innej niezbędnej do procesu rekrutacji dokumentacji

 

(*) Niepotrzebne wykreślić: wyrażam/nie wyrażam

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.