Menu
   
      Enzymes
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Quantity Insert
ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT;GPT)    
1-289 Liquick Cor-ALAT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
1-221 Liquick Cor-ALAT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
1-216 Liquick Cor-ALAT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
1-217 Liquick Cor-ALAT 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
1-312 Liquick Cor-ALAT 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST;GOT)    
1-290 Liquick Cor-ASAT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
1-222 Liquick Cor-ASAT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
1-214 Liquick Cor-ASAT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
1-215 Liquick Cor-ASAT 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml  
1-313 Liquick Cor-ASAT 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
AMYLASE  
1-292 Liquick Cor-AMYLASE mini 2 x 10 ml -  
1-293 Liquick Cor-AMYLASE 10 6 x 10 ml -  
1-255 Liquick Cor-AMYLASE 30 6 x 30 ml -  
1-314 Liquick Cor-AMYLASE 500 4 x 500 ml    
2-331 Liquick Cor-AMYLASE EPS mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml
2-332 Liquick Cor-AMYLASE EPS 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
2-333 Liquick Cor-AMYLASE EPS 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
LACTATE DEHYDROGENASE (LDH)    
1-298 Liquick Cor-LDH mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
1-239 Liquick Cor-LDH 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
1-315 Liquick Cor-LDH 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
α-HYDROXYBUTARATE DEHYDROGENASE (HBDH)    
1-297 Liquick Cor-HBDH mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
1-241 Liquick Cor-HBDH 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)    
1-291 Liquick Cor-ALP mini
II GENERATION
2 x 24 ml 1 x 12 ml  
1-218 Liquick Cor-ALP 30
II GENERATION
5 x 24 ml 1 x 30 ml  
1-212

Liquick Cor-ALP 60
II GENERATION

5 x 48 m 1 x 60 ml  
1-317 Liquick Cor-ALP 500
II GENERATION
3 x 400 ml 1 x 300 ml  
γ-GLUTAMYLOTRANSFERASE (GGT)    
1-296 Liquick Cor-GGT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
1-226 Liquick Cor-GGT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
1-224 Liquick Cor-GGT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  
1-318 Liquick Cor-GGT 500 3 x 400 ml 1 x 300 ml  
CREATINE KINASE (CK)    
1-294 Liquick Cor-CK mini 2 x 25 ml 1 x 10 ml  
1-219 Liquick Cor-CK 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml  
1-220 Liquick Cor-CK 60 5 x 50 ml 1 x 50 ml  
1-319 Liquick Cor-CK 500 3 x 500 ml 1 x 300 ml  
CREATINE KINASE-MB IZOENZYME (CK-MB)    
1-295 Liquick Cor-CK-MB mini 2 x 25 ml 1 x 10 ml  
1-227 Liquick Cor-CK-MB 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml  
LIPASE    
1-309 CORMAY LIPASE 4 x 25 ml 2 x 25 ml  
CHOLINESTERASE
2-057 CORMAY CHOLINESTERASE 30
III GENERATION
5 x 24 ml 1 x 30 ml  
 2-058  CORMAY CHOLINESTERASE 60
III GENERATION
5 x 48 ml 1 x 60 ml  
 2-060 CORMAY CHOLINESTERASE 500
III GENERATION
 3 x 400 ml 1 x 300 ml   

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.