Menu
   
      Enzymes
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Insert
ALANINE AMINOTRANSFERASE (ALT;GPT)  
1-289 Liquick Cor-ALAT mini
1-221 Liquick Cor-ALAT 30
1-216 Liquick Cor-ALAT 60
1-217 Liquick Cor-ALAT 120
1-312 Liquick Cor-ALAT 500
1-221 Liquick Cor-ALAT 30 II GENERATION
1-216 Liquick Cor-ALAT 60 II GENERATION
1-217 Liquick Cor-ALAT 120 II GENERATION
ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST;GOT)  
1-290 Liquick Cor-ASAT mini
1-222 Liquick Cor-ASAT 30
1-214 Liquick Cor-ASAT 60
1-215 Liquick Cor-ASAT 120
1-313 Liquick Cor-ASAT 500
1-222 Liquick Cor-ASAT 30 II GENERATION
1-214 Liquick Cor-ASAT 60 II GENERATION
1-215 Liquick Cor-ASAT 120 II GENERATION
AMYLASE
1-255 Liquick Cor-AMYLASE 30
3-344 Liquick Cor-AMYLASE 60
3-328 Liquick Cor-AMYLASE 120
2-331 Liquick Cor-AMYLASE EPS mini
2-332 Liquick Cor-AMYLASE EPS 30
2-333 Liquick Cor-AMYLASE EPS 60
LACTATE DEHYDROGENASE (LDH)  
1-239 Liquick Cor-LDH 30
3-336 Liquick Cor-LDH 120
α-HYDROXYBUTARATE DEHYDROGENASE (HBDH)  
1-241 Liquick Cor-HBDH 30
ALKALINE PHOSPHATASE (ALP)
1-218 Liquick Cor-ALP 30 II GENERATION
1-212
Liquick Cor-ALP 60 II GENERATION
3-327 Liquick Cor-ALP 120 II GENERATION
γ-GLUTAMYLOTRANSFERASE (GGT)  
1-226 Liquick Cor-GGT 30
1-224 Liquick Cor-GGT 60
3-335 Liquick Cor-GGT 120
CREATINE KINASE (CK)  
1-219 Liquick Cor-CK 30
1-220 Liquick Cor-CK 60
3-330 Liquick Cor-CK 120
CREATINE KINASE-MB IZOENZYME (CK-MB)  
1-227 Liquick Cor-CK-MB 30
3-331 Liquick Cor-CK-MB 120
LIPASE  
1-309 CORMAY LIPASE (triton free)
CHOLINESTERASE
2-057 CORMAY CHOLINESTERASE 30
III GENERATION
 2-058  CORMAY CHOLINESTERASE 60
III GENERATION
 2-059 CORMAY CHOLINESTERASE 120
III GENERATION

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.