Menu
   
      Enzymy
 
  Relacje inwestorskie
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

Nr kat Zestaw

Wielkość opakowania

Instr. MSDS
AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT;GPT)
1-289 Liquick Cor-ALAT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml    
1-221 Liquick Cor-ALAT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml    
1-216 Liquick Cor-ALAT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml    
1-217 Liquick Cor-ALAT 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml    
AMINOTRANSERAZA ASPARAGINIANOWA (AST;GOT) 
1-290 Liquick Cor-ASAT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml    
1-222 Liquick Cor-ASAT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml    
1-214 Liquick Cor-ASAT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml    
1-215 Liquick Cor-ASAT 120 5 x 96 ml 1 x 120 ml    
AMYLAZA  
1-292 Liquick Cor-AMYLASE mini 2 x 10 ml -    
1-293 Liquick Cor-AMYLASE 10 6 x 10 ml -    
1-255 Liquick Cor-AMYLASE 30 6 x 30 ml -    
2-331 Liquick Cor-AMYLASE EPS mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml    
2-332 Liquick Cor-AMYLASE EPS 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml    
2-333 Liquick Cor-AMYLASE EPS 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml    
DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH)
1-298 Liquick Cor-LDH mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml    
1-239 Liquick Cor-LDH 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml    
DEHYDROGENAZA HYDROKSYMAŚLANOWA (HBDH)  
1-297 Liquick Cor-HBDH mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml    
1-241 Liquick Cor-HBDH 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml    
FOSFATAZA ALKALICZNA (ALP)
1-291 Liquick Cor-ALP mini
II GENERACJA
2 x 24 m 1 x 12 ml    
1-218 Liquick Cor-ALP 30
II GENERACJA
5 x 24 ml 1 x 12 ml    
1-212 Liquick Cor-ALP 60
II GENERACJA
5 x 48 ml 1 x 60 ml    
GAMMA - GLUTAMYLOTRANSFERAZA (GGT)
1-296 Liquick Cor-GGT mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml    
1-226 Liquick Cor-GGT 30 5 x 24 ml 1 x 30 ml    
1-224 Liquick Cor-GGT 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml    
KINAZA KREATYNOWA (CK)
1-294 Liquick Cor-CK mini 2 x 25 ml 1 x 10 ml    
1-219 Liquick Cor-CK 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml    
1-220 Liquick Cor-CK 60 5 x 50 ml 1 x 50 ml    
KINAZA KREATYNOWA - IZOENZYM SERCOWY (CK-MB)
1-295 Liquick Cor-CK-MB mini 2 x 25 ml 1 x 10 ml    
1-227 Liquick Cor-CK-MB 30 5 x 25 ml 1 x 25 ml    
LIPAZA
1-309 CORMAY LIPASE 4 x 25 ml 2 x 25 ml    
CHOLINESTERAZA
2-056 CORMAY CHOLINESTERASE III GENERACJA mini 2 x 24 ml 1 x 12 ml  
2-057 CORMAY CHOLINESTERASE III GENERACJA  30 5 x 24 ml 1 x 30 ml  
2-058 CORMAY CHOLINESTERASE III GENERACJA 60 5 x 48 ml 1 x 60 ml  


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w Są…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysokość‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysokość‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.