Menu
   
 
  Relacje inwestorskie
 


 

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

INŻYNIER SERWISU
woj.mazowieckie (Warszawa, Ostrołęka,Siedlce, Wyszków) i podlaskie (Białystok, Łomża)

Dołączając do nowego zespołu będziesz odpowiedzialny/a za:

 • rozwiązywanie problemów dotyczących sprzętu medycznego (analizatory diagnostyczne)
 • pomoc techniczną Partnerom serwisowym w obsłudze analizatorów
 • przeglądy konserwacyjne analizatorów , walidacja i dopuszczenia do użytkowania
 • instalację urządzeń i prowadzenie szkoleń w kraju i/lub za granicą
 • wykonywanie napraw analizatorów u Klientów

Nasze oczekiwania to:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane w dziedzinach: mechanika precyzyjna, inżynieria biomedyczna, elektronika, automatyka, fizyka lub pokrewne)
 • doświadczenie związane z montażem lub serwisem urządzeń precyzyjnych
 • doświadczenie związane z aparaturą medyczną
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • gotowość do odbywania częstych podróży służbowych w kraju lub za granicą            
 • wysokie zorientowanie na profesjonalną obsługę Klienta i budowanie długotrwałych relacji z Klientem

Oferujemy miejsce pracy, w którym otrzymasz:

 • stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt
 • możliwość skorzystania z pakietu opieki medycznej
 • pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na adres rekrutacja@cormay.pl w temacie podając numer referencyjny: IS_Lublin

 

Do cv prosimy zgodnie z Państwa wolą wkleić dowolną z poniższych zgodę:
1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeby niniejszej rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.
2.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PZ Cormay S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach  dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy, że PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22  będzie mógł je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dodatkowej dobrowolnej zgody.


Informacje zgodne z wymaganiami RODO

Administratorem danych osobowych jest PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach ul. Wiosenna 22. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawą  prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na  Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO ,przepisy prawa, związane z procesem zatrudnienia,
w tym przede wszystkim Kodeksu pracy oraz przepisy o ochronie danych osobowych art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a od 28 maja 2018r. Rozporządzenie Parlamentu europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dane osobowe zostały przekazane w sposób jawny i dobrowolny.


Pragniemy poinformować, iż w związku z przetwarzaniem danych ma Pan/Pani prawo:

 • dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych o ile pozwalają na to przepisy prawa, a także przenoszenia danych,
 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ) lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Pani/Pana dane nie będą polegać profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych do przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż okres 2 lat.
 • Pytania w zakresie Pani/Pana danych osobowych oraz w kwestii wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na e-mail: inspektor@cormay.pl

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.