Menu
   
      Calibrators
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Insert
 
5-174 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1
5-176 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1
5-175 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2
5-177 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2
5-178 CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR
4-287 CORMAY IMMUNO-MULTICAL
4-289 CORMAY APOLIPOPROTEIN CALIBRATORS
4-292 CORMAY FIBRINOGEN CALIBRATOR
4-276 CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS
4-279 CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS
4-281 CORMAY Lp(a) CALIBRATORS
4-491 CORMAY FERRITIN CALIBRATORS
4-280 CORMAY IgE CALIBRATORS
4-282 CORMAY AFP CALIBRATORS
4-286 CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (S)
4-285 CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (U)
4-277 CORMAY RF CALIBRATORS
4-278 CORMAY ASO CALIBRATOR
4-308 CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATORS
5-182 CORMAY CK-MB CALIBRATOR
4-259 CORMAY D-DIMER CALIBRATOR
3-125 CORMAY BILE ACIDS CALIBRATOR
5-181 CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATORS
5-185 CORMAY CYSTATIN C CALIBRATORS
5-105 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS
5-193 CORMAY MICROALBUMIN CALIBRATOR II GEN
5-151 CORMAY VALPROIC ACID CALIBRATORS
  QUALITATIVE  
4-510 CORMAY AMPHETAMINE CUT-OFF 1000 CALIBRATORS
4-473 CORMAY BENZODIAZEPINES CUT-OFF 200 CALIBRATORS
4-387 CORMAY BARBITURATES CUT-OFF 200 CALIBRATORS
4-465 CORMAY METHADONE CUT-OFF 300 CALIBRATORS
4-471 CORMAY OPIATES CUT-OFF 300 CALIBRATORS
4-468 CORMAY THC CUT-OFF 100 CALIBRATORS
  SEMIQUANTITATIVE  
4-509 CORMAY AMPHETAMINE CALIBRATORS
4-392 CORMAY BENZODIAZEPINES CALIBRATORS
4-393 ORMAY BARBITURATES CALIBRATORS
4-463 CORMAY METHADONE CALIBRATORS
4-470 CORMAY OPIATES CALIBRATORS
4-467 CORMAY THC CALIBRATORS

 

 


 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.