Menu
   
      Calibrators
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Quantity Insert
 
5-174 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 10 x 5 ml
5-176 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 4 x 5 ml
5-175 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 10 x 5 ml
5-177 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 4 x 5 ml
5-178 CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR 1 x 1 ml
4-287 CORMAY IMMUNO-MULTICAL 5 x 1 ml
4-289 CORMAY APOLIPOPROTEIN CALIBRATORS 5 x 0,5 ml
4-292 CORMAY FIBRINOGEN CALIBRATOR 1 x 1 ml
4-276 CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS 5 x 2 ml
4-279 CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS 4 x 1 ml
4-281 CORMAY Lp(a) CALIBRATORS 5 x 1 ml
4-491 CORMAY FERRITIN CALIBRATORS 4 x 2 ml
4-280 CORMAY IgE CALIBRATORS 5 x 2 ml
4-282 CORMAY AFP CALIBRATORS 4 x 1 ml
4-286 CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (S) 5 x 1 ml
4-285 CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (U) 4 x 1 ml
4-277 CORMAY RF CALIBRATORS 4 x 1 ml
4-278 CORMAY ASO CALIBRATOR 1 x 5 ml
4-308 CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATORS 4 x 0,5 ml        
5-182 CORMAY CK-MB CALIBRATOR 1 x 1 ml
4-259 CORMAY D-DIMER CALIBRATOR 4 x 1 ml
3-125 CORMAY BILE ACIDS CALIBRATOR 1 x 2 ml
5-181 CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATORS 1 x 1 ml
5-185 CORMAY CYSTATIN C CALIBRATORS 5 x 2 ml
5-105 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS 5 x 1 ml
5-193 CORMAY MICROALBUMIN CALIBRATOR II GEN 1 x 2 ml
5-151 CORMAY VALPROIC ACID CALIBRATORS 6 x 3 ml
  QUALITATIVE    
4-510 CORMAY AMPHETAMINE CUT-OFF 1000 CALIBRATORS  
4-473 CORMAY BENZODIAZEPINES CUT-OFF 200 CALIBRATORS  
4-387 CORMAY BARBITURATES CUT-OFF 200 CALIBRATORS  
4-465 CORMAY METHADONE CUT-OFF 300 CALIBRATORS  
4-471 CORMAY OPIATES CUT-OFF 300 CALIBRATORS  
4-468 CORMAY THC CUT-OFF 100 CALIBRATORS  
  SEMIQUANTITATIVE    
4-509 CORMAY AMPHETAMINE CALIBRATORS  
4-392 CORMAY BENZODIAZEPINES CALIBRATORS  
4-393 ORMAY BARBITURATES CALIBRATORS  
4-463 CORMAY METHADONE CALIBRATORS  
4-470 CORMAY OPIATES CALIBRATORS  
4-467 CORMAY THC CALIBRATORS  

 

 


 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.