Menu
   
      Calibrators
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 EC Declaration of Conformity

Cat. No Name Quantity Insert MSDS
 
5-174 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 10 x 5 ml    
5-176 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 4 x 5 ml    
5-175 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 10 x 5 ml    
5-177 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 4 x 5 ml    
5-178 CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR 1 x 1 ml    
4-287 CORMAY IMMUNO-MULTICAL 5 x 1 ml    
4-289 CORMAY APOLIPOPROTEIN CALIBRATORS 5 x 0,5 ml    
4-292 CORMAY FIBRINOGEN CALIBRATOR 1 x 1 ml    
4-276 CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS 5 x 2 ml    
4-279 CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS 4 x 1 ml    
4-281 CORMAY Lp(a) CALIBRATORS 5 x 1 ml    
4-491 CORMAY FERRITIN CALIBRATORS 4 x 2 ml
4-280 CORMAY IgE CALIBRATORS 5 x 2 ml
4-282 CORMAY AFP CALIBRATORS 4 x 1 ml  
4-286 CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (S) 5 x 1 ml
4-285 CORMAY ALPHA 1-MGLOB CALIBRATORS (U) 4 x 1 ml
4-277 CORMAY RF CALIBRATORS 4 x 1 ml
4-278 CORMAY ASO CALIBRATOR 1 x 5 ml  
4-308 CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATORS 4 x 0,5 ml             
5-182 CORMAY CK-MB CALIBRATOR 1 x 1 ml    
4-259 CORMAY D-DIMER CALIBRATOR 4 x 1 ml    
5-181 CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATORS 1 x 1 ml    
5-185 CORMAY CYSTATIN C CALIBRATORS 5 x 2 ml    
5-105 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS 5 x 1 ml    
5-193 CORMAY MICROALBUMIN CALIBRATOR 1 x 2 ml    
5-151 CORMAY VALPROIC ACID CALIBRATORS 6 x 3 ml  
  QUALITATIVE      
4-510 CORMAY AMPHETAMINE CUT-OFF 1000 CALIBRATORS      
4-473 CORMAY BENZODIAZEPINES CUT-OFF 200 CALIBRATORS      
4-387 CORMAY BARBITURATES CUT-OFF 200 CALIBRATORS      
4-465 CORMAY METHADONE CUT-OFF 300 CALIBRATORS      
4-471 CORMAY OPIATES CUT-OFF 300 CALIBRATORS      
4-468 CORMAY THC CUT-OFF 100 CALIBRATORS      
  SEMIQUANTITATIVE      
4-509 CORMAY AMPHETAMINE CALIBRATORS      
4-392 CORMAY BENZODIAZEPINES CALIBRATORS      
4-393 ORMAY BARBITURATES CALIBRATORS      
4-463 CORMAY METHADONE CALIBRATORS      
4-470 CORMAY OPIATES CALIBRATORS      
4-467 CORMAY THC CALIBRATORS      

 

 


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.