Menu
   
      Kalibratory
 
  Relacje inwestorskie
 


 

 

 

Nr kat.           Zestaw Wielkość opakowania Instr.
5-174 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 10 x 5 ml  
5-176 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 1 4 x 5 ml  
5-175 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 10 x 5 ml  
5-177 CORMAY MULTICALIBRATOR LEVEL 2 4 x 5 ml  
5-178 CORMAY HDL/LDL CALIBRATOR 1 x 1 ml  
4-287 CORMAY IMMUNO-MULTICAL 5 x 1 ml  
4-289 CORMAY APOLIPOPROTEIN CALIBRATORS 5 x 0,5 ml  
4-292 CORMAY FIBRINOGEN CALIBRATOR 1 x 1 ml  
4-276 CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS 5 x 2 ml  
4-279 CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS 4 x 1 ml  
4-281 CORMAY Lp(a) CALIBRATORS 5 x 1 ml  
4-491 CORMAY FERRITIN CALIBRATORS 4 x 2 ml  
4-280 CORMAY IgE CALIBRATORS 5 x 2 ml  
4-277 CORMAY RF CALIBRATORS 4 x 1 ml  
4-278 CORMAY ASO CALIBRATOR 1 x 5 ml  
4-308 CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATORS 4 x 0,5 ml  
5-182 CORMAY CK-MB CALIBRATOR 1 x 1 ml  
4-259 CORMAY D-DIMER CALIBRATOR 4 x 1 ml  
3-125 CORMAY BILE ACIDS CALIBRATOR 1 x 2 ml  
5-181 CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATORS 1 x 1 ml  
5-185 CORMAY CYSTATIN C CALIBRATORS 5 x 2 ml  
5-105 CORMAY ETHANOL CALIBRATORS 5 x 1 ml + 5 x 1 ml  
5-193 CORMAY MICROALBUMIN CALIBRATOR 1 x 2 ml  
5-136 CORMAY PROCALCITONIN CALIBRATORS 6 x 1 ml  

 PZ Cormay S.A. z siedzibš w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sšd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sšdowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całoœci wpłacony.