Menu
   
      Control Material
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

Cat. No Name Quantity Insert
 
5-172 CORMAY SERUM HN 4 x 5 ml
5-173 CORMAY SERUM HP 4 x 5 ml 
4-288 CORMAY IMMUNO-CONTROL I 2 x 3 ml
4-290 CORMAY IMMUNO-CONTROL II 2 x 3 ml
4-291 CORMAY IMMUNO-CONTROL III 1 x 2 ml 
4-492 CORMAY Lp (a) CONTROL N 5 x 1 ml
4-493 CORMAY Lp (a) CONTROL P 5 x 1 ml
5-179 CORMAY LIPID CONTROL 1 3 x 1 ml
5-180 CORMAY LIPID CONTROL 2 3 x 1 ml
4-328 CORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS 4 x 0,5 ml
4-293 CORMAY APOLIPOPROTEIN CONTROL 1 x 2 ml
4-459 CORMAY D-DIMER CONTROLS 4 x 0,5 ml
5-183 CORMAY CK-MB CONTROL N 1 x 3 ml
5-184 CORMAY CK-MB CONTROL P 1 x 3 ml
5-161 CORMAY URINE  CONTROL  LEVEL 1 3 x 10 ml
5-162 CORMAY URINE  CONTROL  LEVEL 2 3 x 10 ml
4-460 CORMAY CYSTATIN C CONTROLS 2 x 2 ml
5-163 CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS 3 x 3 ml
4-461 CORMAY MICROALBUMIN CONTROL II GENERATION 1 x 2 ml
5-149 CORMAY BILE ACIDS CONTROLS 2 x 1 ml
4-511 CORMAY AMPHETAMINE CONTROLS  
4-474 CORMAY BENZODIAZEPINES CONTROLS  
4-388 CORMAY BARBITURATES CONTROLS  
4-464 CORMAY METHADONE CONTROLS  
4-472 CORMAY OPIATES CONTROLS  
4-475 CORMAY THC CONTROLS  

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.