Menu
   
      Control Material
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 EC Declaration of Conformity

Cat. No Name Quantity Insert
 
5-172 CORMAY SERUM HN 4 x 5 ml  
5-173 CORMAY SERUM HP 4 x 5 ml 
4-288 CORMAY IMMUNO-CONTROL I 2 x 3 ml
4-290 CORMAY IMMUNO-CONTROL II 2 x 3 ml
4-291 CORMAY IMMUNO-CONTROL III 1 x 2 ml   
4-492 CORMAY Lp (a) CONTROL N 5 x 1 ml
4-493 CORMAY Lp (a) CONTROL P 5 x 1 ml
5-179 CORMAY LIPID CONTROL 1 3 x 1 ml
5-180 CORMAY LIPID CONTROL 2 3 x 1 ml
4-328 CORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS 4 x 0,5 ml  
4-293 CORMAY APOLIPOPROTEIN CONTROL 1 x 2 ml  
4-459 CORMAY D-DIMER CONTROLS 4 x 0,5 ml  
5-183 CORMAY CK-MB CONTROL N 1 x 3 ml  
5-184 CORMAY CK-MB CONTROL P 1 x 3 ml  
5-161 CORMAY URINE  CONTROL 
LEVEL 1
3 x 10 ml  
5-162 CORMAY URINE  CONTROL 
LEVEL 2
3 x 10 ml  
4-460 CORMAY CYSTATIN C CONTROLS 2 x 2 ml  
5-163 CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS 3 x 3 ml  
4-461 CORMAY MICROALBUMIN CONTROL II GENERATION 1 x 2 ml  
5-149 CORMAY BILE ACIDS CONTROLS 2 x 1 ml
4-511 CORMAY AMPHETAMINE CONTROLS  
4-474 CORMAY BENZODIAZEPINES CONTROLS    
4-388 CORMAY BARBITURATES CONTROLS    
4-464 CORMAY METHADONE CONTROLS    
4-472 CORMAY OPIATES CONTROLS    
4-475 CORMAY THC CONTROLS    


 

 

PZ CORMAY Spół‚ka Akcyjna wpisana w S±…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod nr KRS:0000270105,
NIP: 1181872269, REGON: 140777556. Wysoko¶ć‡ kapitał‚u zakł‚adowego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN, wysoko¶ć‡ kapitału wpł‚aconego Spół‚ki: 63 723 954, 00 PLN.