Menu
   
      Control Material
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

Cat. No Name Insert
 
5-172 CORMAY SERUM HN
5-173 CORMAY SERUM HP
4-288 CORMAY IMMUNO-CONTROL I
4-290 CORMAY IMMUNO-CONTROL II
4-291 CORMAY IMMUNO-CONTROL III
4-492 CORMAY Lp (a) CONTROL N
4-493 CORMAY Lp (a) CONTROL P
5-179 CORMAY LIPID CONTROL 1
5-180 CORMAY LIPID CONTROL 2
4-328 CORMAY HbA1c DIRECT CONTROLS
4-293 CORMAY APOLIPOPROTEIN CONTROL
4-459 CORMAY D-DIMER CONTROLS
5-183 CORMAY CK-MB CONTROL N
5-184 CORMAY CK-MB CONTROL P
5-161 CORMAY URINE  CONTROL  LEVEL 1
5-162 CORMAY URINE  CONTROL  LEVEL 2
4-460 CORMAY CYSTATIN C CONTROLS
5-163 CORMAY AMMONIA/ETHANOL CONTROLS
4-461 CORMAY MICROALBUMIN CONTROL II GENERATION
5-149 CORMAY BILE ACIDS CONTROLS
4-511 CORMAY AMPHETAMINE CONTROLS
4-474 CORMAY BENZODIAZEPINES CONTROLS
4-388 CORMAY BARBITURATES CONTROLS
4-464 CORMAY METHADONE CONTROLS
4-472 CORMAY OPIATES CONTROLS
4-475 CORMAY THC CONTROLS

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.