Menu
   
      Specific proteins
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Quantity Tests
per kit
Insert
 
6-300 CORMAY CRP ULTRA 1 x 46,5 ml 1 x 48,5 ml  240  
6-320 CORMAY CRP ULTRA 500 1 x 500 ml 1 x 500 ml    
6-301 CORMAY MYOGLOBIN 1 x 42 ml 1 x 14 ml 150   
6-302 CORMAY LIPOPROTEIN (a) 1 x 54,5 ml 1 x 9,5 ml 170   
6-303 CORMAY FERRITIN 1 x 40,5 ml 1 x 24 ml  190  
6-304 CORMAY TOTAL IgE 1 x 38,5 ml 1 x 24,5 ml 180   
6-305 CORMAY ALPHA-FETOPROTEIN 1 x 29 ml 1 x 13 ml  100  
6-307 CORMAY ALPHA  
1-MICROGLOBULIN
1 x 50 ml 1 x 52 ml 260   
6-308 CORMAY RF 1 x 43,5 ml 1 x 14 ml 110   
6-309 CORMAY ASO 1 x 28,5 ml 1 x 46 ml 200   
4-591 CORMAY ALPHA 1-ANTITRYPSIN 1 x 48,5 ml 1 x 15,5 ml 150   
4-590 CORMAY ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150   
4-592 CORMAY ANTITHROMBIN III 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150   
4-588 CORMAY CERULOPLASMIN 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150   
4-585 CORMAY COMPLEMENT C3 1 x 67,5 ml 1 x 13 ml 200   
4-586 CORMAY COMPLEMENT C4 1 x 67,5 ml 1 x 13 ml  200  
4-589 CORMAY FIBRINOGEN 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150   
4-587 CORMAY HAPTOGLOBIN 1 x 57 ml 1 x 12 ml  150  
4-580 CORMAY IgA 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml 150   
4-581 CORMAY IgG 1 x 57 ml 1 x 12 ml  150  
4-582 CORMAY IgM 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml  150  
4-584 CORMAY APOLIPOPROTEIN B 1 x 48,5 ml 1 x 10 ml  150  
4-583 CORMAY TRANSFERRIN 1 x 81 ml 1 x 18 ml 200  
4-595 HC-HbA1c DIRECT 1 x 79,5 ml 1 x 32 ml 270   
4-546 HC-D-DIMER 1 x 58 ml 1 x 19 ml 170   
4-500 HC-CYSTATIN C 1 x 47,7 ml 1 x 8,7 ml 160   
2-312 CORMAY MICROALBUMIN mini II GENERATION 2 x 25 ml 1 x 10 ml    
2-314 CORMAY MICROALBUMIN 30 GENERATION 4 x 25 ml 1 x 20 ml    
2-315 CORMAY MICROALBUMIN 60 GENERATION 4 x 50 ml 1 x 40 ml    

 

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.