Menu
   
      Specific proteins
 
  Investor Relations
 


 
Clinical Chemistry Product Catalogue

 

 

Cat. No Name Insert
 
6-300 CORMAY CRP ULTRA  
3-339 CORMAY CRP ULTRA 60
3-340 CORMAY CRP ULTRA 120
6-301 CORMAY MYOGLOBIN  
6-302 CORMAY LIPOPROTEIN (a)  
6-303 CORMAY FERRITIN  
6-304 CORMAY TOTAL IgE  
6-308 CORMAY RF  
3-342 CORMAY RF 60
6-309 CORMAY ASO  
3-343 CORMAY ASO 60
4-591 CORMAY ALPHA 1-ANTITRYPSIN  
4-590 CORMAY ALPHA 1-GLYCOPROTEIN ACID  
4-588 CORMAY CERULOPLASMIN  
4-585 CORMAY COMPLEMENT C3  
4-586 CORMAY COMPLEMENT C4  
4-589 CORMAY FIBRINOGEN  
4-587 CORMAY HAPTOGLOBIN  
4-580 CORMAY IgA  
4-581 CORMAY IgG  
4-582 CORMAY IgM  
4-584 CORMAY APOLIPOPROTEIN B  
4-583 CORMAY TRANSFERRIN  
3-341 CORMAY HbA1c DIRECT 60  
4-546 HC-D-DIMER  
4-500 HC-CYSTATIN C
2-314 CORMAY MICROALBUMIN 30 GENERATION  
2-315 CORMAY MICROALBUMIN 60 GENERATION  

 PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach, 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22; NIP: 1181872269, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000270105, Kapitał zakładowy 84 205 008,00 zł w całości wpłacony.